[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Undersökning av elektroniskt ledande polymerer, deras tillämpningsmöjligheter i optisk apparatur och i sensorer

Study on electrically conducting polymers and their application in optical devices and in sensors

Datum: 1.9.1997-
Kod: 8771
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Institutionen för analytisk kemi
Adress: Biskopsg. 8, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 419
Fax +358-2-2154 479
E-post ckvarnst@abo.fi
Projektledare: FD Carita Kvarnström, Assistent (1.9.1997-)
Forskare: FM Pia Damlin (1.9.1997-)
FM Susanna Blomqvist (1.9.1997-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 70 %
- tillämpad forskning 30 %
Inhemsk finansiering: Finlands akademi, Helsingfors () FIM
Svenska Tekniska Vetenskapsakademin () FIM 120000
Årsverken: 7 månader år 1998; Totalt: 15 månader
Kontakter: Consortium "Material Research", Finlands Akademi, Helsingfors
Ämnesord: elektrokemi, polymer, optiska instrument, sähkökemia, polymeeri, optiset laitteet, ledande polymerer, elektrokemi, spektroelektrokemi, electrically conducting polymers, electrochemistry, spectroelectrochemistry,

I projektet kommer elektriskt ledande polymerer att tillverkas genom elektrokemisk polymerisering under vilken olika parametrar kan kontrolleras så att polymermaterial med önskad struktur och filmtjocklek kan erhållas.Kombination av polymerer i olika multilager ger nya elektrokemiska egenskaper genom t.ex. stegvis kontrollerad jon och elektron transport.Målet är att genom grundlig studie av polymeriseringsmekanismen och det färdiga materialens redoxegenskaper erhålla material som lämpar sig väl i tillämpningar som ljusemitterande dioder och som material i sensorer.

The research plan covers the electrochemical and spectroelectrochemical studies on different conducting polymers having high potential in light-emitting diodes and in sensor applications.Efforts will be made to prepare materials with well known redox behaviour, structure and morphology suitable for the different applications.Using electrochemical synthesis routines the different polymerization parameters as concentration of starting material, solvent, salt, current density, temperature etc. can be efficiently tuned to give certain tailored polymer structures.The polymers in question are poly(paraphenylene), PPP, poly(paraphenylenevinylene), PPV, different poly(3-alkylthiophenes), PAT and poly(3,4-ethylenedioxythiophene), PEDOT.Specific goals in this research project are to maximize and combine the properties of different conducting polymers by combining them in bilayer and multilayer structures.In this project different electrochemical techniques will be used to study the electrochemical synthesis and the redox reaction of the polymer electrodes.The techniques applied are cyclic voltammetry, in situ external and internal specular reflection FTIRS, impedance spectroscopy, quartz crystal microbalance measurements, ESR-spectroscopy and UV-VIS spectroscopy.Due to the complicity involved in many of the techniques (special cell set-ups needed and problems involved by combining two techniques for in situ recording the project would gain from combining the skills and expertise in the two groups proposed.

Publikation(er)

14.2.1996 / 30.10.1997