[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Finlandssvensk dramatik

Finland-Swedish drama

Datum: 1.1.1994-
Kod: K1833
Institution: Åbo Akademi / Humanistiska fakulteten (HF), Litteraturvetenskapliga institutionen
Adress: Nunnegatan 4, FIN-20700 Åbo
Tel. +358-9-6849508
Fax +358-9-6849508
Projektledare: FK Ralf Långbacka, professor emeritus (1.1.1994-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
ÅA-intern finansiering: FIM 60000
Årsverken: Totalt: 12 månader
Ämnesord: finlandssvens litteratur, dramatik, suomenruotsalainen kirjallisuus, näytelmäkirjallisuus, finlandssvensk dramatik, Finland-Swedish drama,

Avsikten med undersökningen är att uppgöra en databas över finlandssvensk dramatik från 1809 till i första hand 1960. men senare utvidgad till att omfatta också tiden efter 1960, på den punkten likväl i samarbete med Helsingfors Universitet och Teaterns informationscentral som gör ett liknande arbete för all finländsk dramatik, men som saknar uppgifter om finlandssvensk dramatik före år 1960, då regelbundna uppgifter började iinföras i Teatterijärjestöjen keskusliittos register.Hittills har arbetet bestått i katalogisering av uppgifter som hämtats sammelverket Finlands författare och ur olika teatrars repertoarlistor.Dessutom är en specifierad databas under arbete.Det säger sig självt att de knappa resurserna gör att bara ett inledande arbete kommer att kunna göras.För en mera detaljerad förteckning krävs helt andra resurser.

The aim of the project is to register bibliographical data of Finland-Swedish drama between 1809 - 1960 and to create a data base for further research work.

Publikation(er)

5.3.1996 / 25.3.1998