[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Ungdomars framtidsorientering i sociokulturell kontext

Adolescents future-orientation in socio-cultural context

Datum: 1.1.1992-31.12.1998
Kod: 3469
Institution: Åbo Akademi / Pedagogiska fakulteten (PF), Institutionen för lärarutbildning
Adress: Kyrkoesplanaden 11-13/ PB 311, FIN-65101 Vasa
Tel. +358-6-3247 250
Fax +358-6-3247 302
E-post lmarmberg@abo.fi
Projektledare: PeL Lars-Erik Malmberg, Överassistent (1.1.1992-31.12.1998)
Forskare: PeK Sonja Norrgård (1.9.1996-31.10.1996)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 30 %
- tillämpad forskning 70 %
ÅA-intern finansiering: FIM 10000
Inhemsk finansiering: Stiftelsen för Åbo Akademi () FIM 50000
Svenska Österbottens Kulturfond () FIM 12000
Waldemar von Frenckells jubileumsfond, Helsingfors () FIM 12000
Utländsk finansiering: Johann Jacob Foundation, Schweiz () US 3000
Årsverken: 5 månader år 1997; Totalt: 30 månader
Partner: Janusz Trempala, Pedagogical University of Bydgoszcz, Poland
Ämnesord: ungdomar, framtidsförväntningar, utbildning, nuoret, tulevaisuudenodotukset, koulutus, ungdomar, utbildning, framtidsorientering, självskattning, , adolescents, secondary education, future-orientation, self-evaluation,

Inom projektet har effekter av utbildning [grundskola, sekundärstadium] och kultur [Finland/Polen, könsrollsmönster] på ungdomars framtidsorientering [förhoppningar och rädslor, tidsperspektiv, övergång till vuxenliv], samt hur ungdomar interaktivt [informationssamlande, planering] konstruerar sina framtidsplaner, undersökts utgående från ett aktions-teoretiskt perspektiv.

The effects of education [comprehensive school and secondary education] and culture [Finland/Poland, gender-roles] on adolescents future-orientation [interestes and worries, time perspective, transition to adulthood], and how young people interactively [information gathering, future planning] shape their future plans, were investigated according to an action-theoretical framework.

Publikation(er)

27.3.1996 / 3.4.1997