[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Moderskapets kulturella konstruktion : en narratologisk och kulturanalytisk studie av kvinnors förlossningsberättelser (Förlossningsberättelser)

The cultural construction of motherhood : an analysis of women's stories of giving birth

Datum: 1.1.1994-
Kod: K1621
Institution: Åbo Akademi / Humanistiska fakulteten (HF), Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
Adress: Biskopsgatan 10 B, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 464
Fax +358-2-2154 902
E-post lena.marander@abo.fi
Projektledare: FL Lena Marander-Eklund, amanuens (1.1.1994-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Inhemsk finansiering: Stiftelsen för Åbo Akademi forskningsinstitut () FIM 24000
Årsverken: Totalt: 6 månader
Partner: Nordiska institutet för folkdiktning "Födsel och föräldrarskap"
Ämnesord: folksägner, temaintervju, förlossning, kansantarinat, teemahaastattelu, synnytys, förlossningsberättelser, moderskap, narratologi, kvinnoforskning, intervjumetod, stories of child birth, personal experience narratives, motherhood,

Syftet är att undersöka hur (struktur) och om vad (innehåll) kvinnor berättar om sina förlossningar och därav utreda hur den kulturella konstruktionen kring moderskap ser ut och att utreda förstföderskors förväntningar på och upplevelser av sin graviditet och förlossning.Hur berättar kvinnan om sin förlossning och hur förändras berättelsen över tid.Materialet för undersökningen består av temaintervjuer med förstföderskor i Åboland under tiden 1994-1997. -Avsikten är att analysera förlossningsberättelserna som folkloristiska berättelser, som personal experince narratives där det traditionella återfinns i värderingarna som de ger uttryck för.Analysen på innehållet görs med hjälp av kulturanalys.Analysen görs med moderskapet i blickfång.Vad berättar dessa texter om att vara mamma.

A study of how (form-structure) and what (meaning) women tell about their experience of giving birth.What are the central themes in the story, how does it change over time, and how does it reflect motherhood.Interviews are been done with first-time birth-givers.

Publikation(er)

12.3.1996 / 12.9.1996