[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Den nordiska dimensionen i läroplaner

The Nordic Dimension in the Curriculum.

Datum: 7.8.1995-31.5.1998
Kod: K4705
Institution: Åbo Akademi / Pedagogiska fakulteten (PF), Institutionen för lärarutbildning
Adress: Kyrkoesplanaden 11-13/ PB 311, FIN-65101 Vasa
Tel. +358-6-3247 326
Fax +358-6-3247 302
E-post shansen@abo.fi
Projektledare: Dr Mogens Nielsen, professor (7.8.1995-31.5.1998)
Forskare: PeD, FD Sven-Erik Hansen (7.8.1995-31.5.1998)
professor Margret Hardhardottir (7.8.1995-31.5.1998)
professor Tomas Englund (7.8.1995-31.5.1998)
Typ av forskning: 1 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- tillämpad forskning 100 %
Utländsk finansiering: Nordiska Ministerrådet, Köpenhamn () DKK 270000
Årsverken: Totalt: 16 månader
Partner: Danmarks lärarhöjskole, Danmark
Ämnesord: läroplaner, opetussuunnitelmat, läroplan, nordisk dimension, curriculum, nordic dimension,

Syftet med projektet är att försöka definiera innebörden i begreppet nordisk dimension och identifiera, evaluera och analysera den nordiska dimensionen i existerande läroplaner.En rapport avges till ministerrådet.Rapporten förväntas innehålla dels en beskrivande översikt, dels förslag till hur en evalueringsprocess kan genomföras.

Nordiska Ministerrådet [The Nordic Council of Ministers] is the initiator.The aim of the project is to try to find out what could be included in the notion the nordic dimension and identify, evaluate and analyze the nordic dimension in school curricula.One researcher is engaged from every Nordic country.A report will be given to The Nordic Council of Ministers.The report is expected to offer a descriptive overview and a suggestion for an evaluation.

Publikation(er)

27.3.1996 / 24.2.1998