[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Hur gick det sen? (HGS?)

What happens next?

Datum: 16.9.1995-17.9.1996
Kod: 3154
Institution: Åbo Akademi / Humanistiska fakulteten (HF), Litteraturvetenskapliga institutionen
Adress: Nunnegatan 4, FIN-20700 Åbo
Tel. +358-2-2154 393
Fax +358-2-2154 677
E-post jorlov@abo.fi
Projektledare: FL Janina Orlov, assistent (16.9.1995-17.9.1996)
Forskare: FM Maria Österlund (16.9.1995-17.9.1996)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 85 %
- tillämpad forskning 15 %
ÅA-intern finansiering: FIM 20000
Inhemsk finansiering: Svenska Kulturfonden, Helsingfors () FIM 6000
Åbo stad, Åbo () FIM 2000
Årsverken: Totalt: 8 månader
Partner: Finlandssvenskt Filmcentrum, Åbo YLE, Helsingfors Åbo stads kulturbyrå, Åbo
Ämnesord: barnkultur, lastenkulttuuri, finlandssvensk, barnkultur, ungdomskultur, Finland-Swedish, children, culture,
Anmärkning: Hur gick det sen? är snarare att betrakta som ett seminarium än ett projekt.I sitt slag är det tillsvidare unikt eftersom motsvarande skärskådning av det aktuella fältet tidigare inte gjorts.Uppföljning efterlystes.Ingen av de projektansvariga erhöll arvode.Arbetet utfördes ideellt.

Hur gick det sen? -Symposium om finlandssvensk barn- och ungdomskultur.Projektets mål var att granska nuläget inom finlandssvensk film, teater, radio, litteratur mm samt att försöka göra en framtidsprognos.Symposiet genomfördes i form av föreläsningar, diskussioner och artistframträdanden.Resultat och bidrag publicerades i tidskriften Horisont under första halvan av 1996.

The seminar focused on the current situation within the field of Finland-Swedish Children's culture.

Publikation(er)

5.3.1996 / 3.4.1997