[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Mekanismer vid mekanisk fibrering

Mechanisms of mechanical fibrering

Datum: 1.1.1995-31.12.1996
Kod: K7613
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Institutionen för kemisk träförädlingsteknik
Adress: Porthansgatan 3, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 126
Fax +358-2-2517 797
E-post blonnber@abo.fi
Projektledare: TkD Hannu Paulapuro, professor / TKK (1.1.1995-31.12.1996)
Forskare: DI Kari Koskenhely (1.1.1995-31.12.1996)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 30 %
- tillämpad forskning 30 %
- utvecklingsarbete 40 %
Inhemsk finansiering: TEKES () FIM 500000
Årsverken: Totalt: 21 månader
Partner: Tekniska högskola; Tammerfors tekniska högskola
Kontakter: Gros, KCL, Paprican, m.m.
Ämnesord: mekanisk teknologi, hioke, mekanisk teknologi, slipmassa, slipning, amplitud, frekvens, slipmassa, grinding, amplitude, frequency, groundwood,
Anmärkning: Slipapparat utvecklad vid Åbo Akademi.

Slipsten överdras med i storlek varierande slipkorn, vilka ger veden kontrollerade pulser vad gäller amplitud och frekvens.Egenskaper hos slipmassan korreleras med pulserna för att om möjligt finna bättre koncept för gritsammansättningen och storleken.

Pulpstone is coated with grits of variable size that introduce mechanical pulses of controlled amplitude and frequency into the wood matrix.The pulp properties are correlated with the grit configuration to find better concepts for the pulpstone design.

Publikation(er)

26.2.1996 / 29.7.1996