[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Projekt: söktermen ci0sn='Södergård' gav 5 träffar


1. Järnkatalyserad ringöppningspolymerisation av L-laktid / Institutionen för teknisk polymerkemi
2. Smältpolymerisation av L-laktid i tryckreaktor / Institutionen för teknisk polymerkemi
3. Biodegraderbara polyestrar genom ringöppningspolymerisation - utveckling av nya initiatorsystem / Institutionen för teknisk polymerkemi
4. En kritisk analys av läromedlen för svenskundervisning för finska högstadieelever / Svenska institutionen
5. Dispergerbara biopolymerer / Institutionen för teknisk polymerkemi