[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Den litterära textens funktionssätt (Kafka)

The functioning of the literary texts

Datum: 1.1.1994-1.1.2000
Kod: K1616
Institution: Åbo Akademi / Humanistiska fakulteten (HF), Tyska institutionen
Adress: Fänriksgatan 3 A, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 209
Fax +358-2-2154 806
E-post cschmidt@abo.fi
Projektledare: FL Christopher Schmidt, lektor (1.1.1994-1.1.2000)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 20 %
- tillämpad forskning 80 %
Årsverken: Totalt: 6 månader
Ämnesord: Kafka, textanalys, komparativ litteraturforskning, Kafka, tekstianalyysi, vertaileva kirjallisuuden tutkimus, Kafka, isotopi, textanalys, litterarität, Kafka, isotopy, text analysis, literarity,

Analysmetoder av litterära texter på basen av isotopi-förfarandet.Förfarandet består av en kontrastiv analys av två litterära texter av författaren Franz Kafka.Analysresultaten reflekteras mot bakgrunden av funktionssätten av litterära texter i motsats till icke-litterära texter, för att på sätt klargöra den litteraturteoretiska och vetenskapsteoretiska status av analysmetoder och -resultat generellt.Det egna projektets resultat jämförs kritiskt med den internationella forskningslitteraturen och -traditionen kring de analyserade texterna.

Methods to analyse literary texts on the basis of isotopies.The method consist of a constrastive analysis of two literary texts written by Franz Kafka.The results of the analysis are evaluated against the background of the way literary text function in contrast to non-literary texts.In this way the status of methods of analysis and their results will be elucidated on the level of literary theory and science theory.The results of the own project will be compared critically with the international research literature and research tradition around the analysed texts.

Publikation(er)

5.3.1996 / 6.3.1996