[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Struktur och funktionsstudier av membraner och enzymer med membranbundna substrat

Structural and functional studies of membranes and enzymes acting at membrane interfaces

Datum: 1.1.1996-31.12.1997
Kod: 26601
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för biokemi och farmaci
Adress: BioCity, Artillerig. 6, FIN-20520 Åbo
Tel. +358-2-2154 689
Fax +358-2-2154 745
E-post j.peter.slotte@abo.fi
Projektledare: FD J. Peter Slotte, överassistent, tf. professor (1.1.1996-31.12.1997)
Forskare: FM Robert Kronqvist (1.1.1996-31.12.1997)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Inhemsk finansiering: Finlands Akademi () FIM 480000
Årsverken: Totalt: 36 månader
Partner: Robert Bittman, New York, NY; Konrad Sandhoff, Bonn, Tyskland
Ämnesord: celler, lipider, solut, lipidit, lipidsamverkan, modellmembraner, ytfilmer, kolesterol, fosfolipider, enzymer, fosfolipaser, sfingomyelinas, cyklodextriner, cholesterol, phospholipids, membranes, monolayer membranes, domain formation, lipid interaction, cholesterol oxidase, sphingomyelinase,

Avsikten med detta projekt är (i) att utveckla metoder med vars hjälp man kan mäta eller uppskatta de krafter som verkar mellan lipidmolekyler i modellmembraner, (ii) att studera hur membrangränsytan och dess egenskaper påverkar funktionen och aktiviteten hos enzymer som fungerar vid gränsytor (exempelvis fosfolipaser och sterol oxidaser).Med hjälp av resultat från dessa studier hoppas vi kunna bättre förutspå och klarlägga hur biologiska membraner fungerar och hur membranaktiva enzymers aktivitet regleras i cellerna.

The purpose of this project is to study lateral domain formation in model membrane systems, and to evaluate the effect of lipid structure on domain formation.Other goals are to study the function of enzymes acting at water/lipid interfaces (e.g. cholesterol oxidase, sphingomyelinase) and examine how the quality of the interface determines catalytic efficiency of enzymes.We also want to study the effect of domain formation on enzyme function at membraneous interfaces.

Publikation(er)

11.3.1996 / 4.3.1998