[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Svenska som andraspråk i Finland

Swedish as the Second Language in Finland

Datum: 1.8.1996-31.12.2001
Kod: 8161
Institution: Åbo Akademi / Humanistiska fakulteten (HF), Svenska institutionen
Adress: Nunnegatan 4, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 350
Fax +358-2-2154 661
E-post msundman@abo.fi
Projektledare: FD Marketta Sundman, bitr.prof. (1.1.1996-31.12.2001)
Forskare: FM Heidi Rontu (1.1.1998-31.12.2001)
HuK Staffan Martikainen (1.8.1998-21.12.2001)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
ÅA-intern finansiering: FIM 65000
Årsverken: Totalt: 90 månader
Kontakter: Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet Det samnordiska projektet om barnspråk Language development - a Scandinavian perspective Forskarutbildningsprogrammet Språkkontakt och kommunikation i Åbo Språkbadsprojektet vid Vasa universitet Finska som andraspråk och främmande språk i Finland
Ämnesord: diskussionsanalys, konflikter, keskusteluanalyysi, ristriidat, tvåspråkighe, finlandssvenska, språktillägnande, barnspråk, ungdomsspråk, vuxenspråk, bilingualism, Finland-Swedish, language acquisition, child language, juvenile language, adult language,

Projektets syfte är att undersöka språkutvecklingen och språkanvändningen hos tvåspråkiga finlandssvenska barn, ungdomar och vuxna.Både lingvistiskt och mer sociologiskt inriktade perspektiv och metoder ingår.I ett delprojekt undersöks ett tvåspråkigt barns språkutveckling i jämförelse med enspråkiga svenska och finska barn.Syftet är härvid att se på vilket sätt kontakten med två typologiskt rätt olikartade språk påverkar utvecklingsgången i respektive språk hos ett tvåspråkigt barn.

The purpose of the project is to study the acquisition and the use of language by bilingual Finland-Swedish children, young people and adults.Both linguistic and more social aspects and methods of research are applied.In a subproject the language acquisition of one bilingual child is studied in contrast to monolingual Swedish and Finnish children.The aim of the project is to analyse in what way the acquisition of Swedish and Finnish is influenced by the fact that the two languageas are quite different when it comes to languages typology.

Publikation(er)

5.3.1996 / 16.3.1998