[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Sociologins historia i Finland. Del I. Westermarck skolans fältorskar. Del II. Westermarck samfundets historia.

The History of Sociology in Finland

Datum: 1.1.1990-31.12.2001
Kod: K2614
Institution: Åbo Akademi / Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten (ESF), Sociologiska institutionen
Adress: Gezeliusgatan 2, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-02-2154327
Fax +358-2-2154 808
E-post ksuolinn@abo.fi
Projektledare: PD Kirsti Suolinna, överassistent (1.1.1990-31.12.2001)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Årsverken: 12 månader år 1998; Totalt: 144 månader
Ämnesord: sociologi : historia, sosiologia : historia, pionjärer inom sociologi, historia, Westermarck samfundet, föreningen för sociologer, Pioneers in Sociology, History, Westermarck Society, Association for sociologists,

Del I har gett som resultat artiklar där jag jämfört Westermarck och Hilma Granqvist som fältforskare och diskuterat vilken relevans deras resultat har idag.Granqvist var en förnyare som influerades av funktionalismen, Westermarck åter bedrev en fältforskning enligt den gamla skolans jämförande (komparativa) metod utan att förnya sig teoretiskt eller praktiskt.Hans grundliga arbetsmetod har dock gett resultat som håller om läsaren bara bearbetar hans resultat.Del II har gett resultat gällande grundandet av samfundet och vad som hände under 1960- och 1970-talets radikalisering.

Edward Westermarck and Hilma Granqvist are compared in respect to methods they used and results they got in Marocko/Palestina.Granqvist was influenced by the functionalists while Westermarck hold to the comparative method of the evolutionists.The association of sociologists, The Westermarck society met two periods of severe crises, namely after the second word war, in the beginning of its existence and in the 1960s and 1970s during the heydays of the student movement

Publikation(er)

11.9.1996 / 16.3.1998