[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

En longitudinell studie på våld i massmedia och social utveckling

A longitudinal perspective on media violence and social development

Datum: 31.1.1977-
Kod: K1622
Institution: Åbo Akademi / Humanistiska fakulteten (HF), Psykologiska institutionen
Adress: Nunnegatan 4, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 404
Fax +358-2-2154 833
E-post Vappu.Viemero@abo.fi
Projektledare: FD Vappu Viemerö, timlärare (31.1.1977-)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
Inhemsk finansiering: Finlands Akademi () FIM
Utländsk finansiering: National Institute for Menthal Health, USA ()
Årsverken: Totalt: 5 månader
Partner: R.L.Huesman, Univ. of Michigan, USA; A.Fraczek, Polish Academy of Sciences, Poland; S.Landau, Hebrew University, Israel; K.Lagerspetz, Åbo universitet, Finland
Ämnesord: massmedier, våld, agressivitet, kriminalitet, joukkoviestimet, väkivalta, agressiivisuus, rikollisuus, våld i massmedia, aggressivitet, antisocialt beteende, kriminellt beteende, media violence, aggression, antisocial behavior, criminal behavior,

Undersökningens syfte var att testa effekterna av mycket tittande på massmediavåld under barndomen på accepterande attityder mot aggressivt och antisocialt beteende samt aggressivitet och kriminalitet i tidig vuxenålder.Hypotesen var att försökspersoner vars beteende och kognition i barndomen var påverkade av våld i massmedia kommer att visa långtidseffekter av tittande på våld också i tidig vuxenålder.Försökspersonerna har blivit intervjuade åtta gånger under undersökningen (20 år).Försökspersonerna intervjuades första gången vid 7/9 års ålder (år 1977) och senast vid 23/25 års ålder.I början av undersökningen intervjuades också försökspersonernas föräldrar och i senaste intervjun deras maka/make/sambo eller nära vän.Den första och hittills senaste delen av undersökningen genomfördes samtidigt i fyra olika länder Finland, Israel, Polen och USA).

The aim of the study was to test the extent to which extensive early childhood exposure to media violence promotes attitudes accepting of aggression, aggressive behavior, antisocial behavior, and criminality in young adults.It was hypothetized that those subjects whose behaviors and cognitions in early childhood are most affected by exposure to media violence will show lasting effects of violence viewing on antisocial behavior and cognition related to antisocial behavior in early adulthood.During the study (about 20 years) the subjects have been interviewde altogether eight times.The first interview was conducted at the age of 7/9 years (year 1977) and last at the age of 23/25.In the beginning of the study also the subjects' parents and in the last stage the spouses or near friends of the subjects were intervjued.The first and last stages of the study were conducted parallel in four different countries (Finland, Israel, Poland and USA).

Publikation(er)

13.3.1996 / 15.3.1996