[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Transnationalism and Diasporic Relation in a Finnish and Swedish Context

Transnationalism and Diasporic Relation in a Finnish and Swedish Context

Datum: 1.6.1999-31.12.2002
Kod: 8291
Institution: Åbo Akademi / Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten (ESF), Sociologiska institutionen
Adress: Gezeliusgatan 2, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-02-2154367
Fax +358-2-2154 808
E-post osten.wahlbeck@abo.fi
Projektledare: PhD Östen Wahlbeck, professor (1.6.1999-31.12.2002)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
ÅA-intern finansiering: FIM 40000
Årsverken: Totalt: 126 månader
Kontakter: Del av forskningsprojekt Etnicitet och kön
Ämnesord: etniska grupper, etniset ryhmät, transnationalism, diaspora, finsk-svensk etnicitet, transnationalism, diaspora, ethnicity,

Detta samhällsvetenskapliga projekt studerar sociala kontakter mellan finskt och svenskt i situationer där etnisk identitet konstrueras och synliggörs.I fokus står de transnationella sociala fält där olika etniska och nationella identiteter möts och ifrågasätts.Studien är teoretiskt förankrad i den aktuella internationella diskussionen om begreppen transnationalism och diaspora.Denna sociologiska och socialantropologiska diskussion ger verktyg för att förstå de transnationella sociala fält och diasporiska identiteter som konstrueras i växelverkan mellan Sverige och Finland.Internationell forskning har börjat ifrågasätta tidigare uppfattningar om migranters integrations-, exklusions-, och assimileringsprocesser och visat att migranter i hög grad bevarar sina sociala, kulturella, politiska och ekonomiska band till sina hemländer.Dessa transnationella sociala nätverk har vittgående konsekvenser för migranternas etniska identitet.Immigranterna uppfattas i denna studie som en diaspora i respektive land.Studien avser att introducera nya migrations- och etnicitetsteorier i debatten om relationerna mellan Sverige och Finland.

There is no abstract in English

Publikation(er)

11.9.1996 / 23.7.1999