[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Single Particle Studies of Black Liquor Gasification under Pressurised Conditions (LIEKKI 2-514)

Single Particle Studies of Black Liquor Gasification under Pressurised Conditions

Datum: 1.1.1996-31.12.1997
Kod: 17649
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Förbränningskemiska forskargruppen vid ÅA
Adress: Lemminkäinengatan 14 - 18 B, FIN-20510 Åbo
Tel. +358-2-2154 432
Fax +358-2-2154 780
E-post pek@abo.fi
Projektledare: TkD Mikko Hupa, professor (1.1.1996-31.12.1997)
, (-)
TkD Rainer Backman, (1.1.1996-31.12.1997)
MSc Kevin Whitty, (1.1.1996-31.12.1997)
Forskare: DI Mika Kullberg (1.1.1996-31.12.1997)
FM Paul Ek (1.1.1996-31.12.1997)
FM Stig-Göran Huldén (1.1.1996-31.12.1997)
Typ av forskning: 1 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- utvecklingsarbete 100 %
Årsverken: Totalt: 168 månader
Partner: Institute of Chemical Technology, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
Ämnesord: förbränningsteknik, avfallsgaser, rökgaser, utsläpp, polttotekniikka, jätekaasut, savukaasut, päästöt, förbränning, förgasning, forskningsprogram, combustion, gasification, research programme,

Svenskt abstrakt föreligger tyvärr inte.

The purpose of this project is to provide experimental data relevant to pressurised black liquor gasification concepts.The reactivity of single black liquor droplets during simultaneous pyrolysis and gasification under pressure will be investigated.Data on swelling, char yields, and composition release during pressurised pyrolysis of single particles is also obtained.

Publikation(er)

1.10.1996 / 18.6.1998