[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Informationskulturen i de finländska försäkringsbolagen

The Information Culture in Finnish Insurance Companies

Datum: 1.2.1996-31.12.1999
Kod: K2816
Institution: Åbo Akademi / Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten (ESF), Institution för informationsförvaltning
Adress: Henriksgatan 9, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 862
Fax +358-2-2154 581
E-post gwiden@abo.fi
Projektledare: PM Gunilla Widén-Wulff, assistent (1.2.1996-31.12.1999)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 40 %
- tillämpad forskning 60 %
Årsverken: Totalt: 47 månader
Ämnesord: försäkringsbolag, informationsförmedling, informering, vakuutusyhtiöt, tiedonvälitys, tiedotus, informationskultur, försäkringsbolag, företagsinformation, Information culture, insurance companies, business information,

Informationen är en betydande resurs för dagens företag.Informationens roll varierar mycket och det kan vara allt från ett verktyg för en speciell funktion i företaget till en grundläggande resurs för hela företagets verksamhet.Informationskulturen står för det oskrivna, omedvetna beteendet och fyller det tomrum som uppstår mellan vad som officiellt har skett och det som verkligen har skett.Undersökningens syfte är att beskriva hur informationskulturen är strukturerad i ett urval finländska försäkringsbolag samt att i ett vidare perspektiv se på den sociala intelligensen i företagsmiljön.Olika element i informationskulturen skall beskrivas, med speciellt hänseende till de individuella informationssystemen.Dagens framgångsfaktorer i förhållande till informationskulturen skall också speciellt granskas.

Information is an important resource for the companies today.How information actually is gathered and used varies very much.Information may be a tool for a special function in the company, or it can be a basic resource for the whole company activity.Information culture is responsible for the unwritten, unconsious behaviour and fills the gap between what officially has happened and what really happened.The aim with the project is to show how the information culture is structured in insurance companies in Finland and in a wider perspective look at the social intelligence in the business environment.Today s competitive advantages in comparison to the information culture are especially examined.

Publikation(er)

21.3.1996 / 24.3.1998