[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Studier i de österbottniska dialekternas fonologi och morfologi

On the phonology and morphology of the Ostrobotnian dialects

Datum: 1.1.1986-31.12.1999
Kod: K1615
Institution: Åbo Akademi / Humanistiska fakulteten (HF), Svenska institutionen
Adress: Nunnegatan 4, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-6-3592 005
Fax +358-6-3248 131
E-post barbro.wiik@abo.fi
Projektledare: FL Barbro Wiik, forskare (1.1.1986-31.12.1999)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
Inhemsk finansiering: Finland Akademi () FIM 84500
Stiftelsen för Åbo Akademi () FIM 26000
Vetenskapliga centralrådet () FIM 10000
Årsverken: Totalt: 56 månader
Ämnesord: dialekter, Österbotten, formlära, ljudlära, murteet, Pohjanmaa, muoto-oppi, äänioppi, dialektologi, fonematik, fonotax, morfofonematik, morfologi, dialectology, phonematics, phonotactics, morphophonematics, morphology,

Syftet är att beskriva de moderna österbottniska dialekternas ljud- och formsystem.Beskrivningen görs på basen av fältundersökningar som företogs på 1980-talet samt av dialektundersökningar som tidigare gjorts vid Svenska institutionen.Målet är en strukturell beskrivning av yngre dialekttalares språkbruk.

The aim of the study is a description of the phonology and morphology of the Swedish dialects in Ostrobotnia of today.In 1970-1980 field studies were undertaken, and these field studies form my material for a structural description of younger dialect speaker's language performance.

Publikation(er)

5.3.1996 / 5.3.1998