[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Alternativa undervisningsformer / mentor projekt (mentor)

Alternative teaching methods / menthor project

Datum: 1.9.1997-31.5.1998
Kod: 8970
Institution: Åbo Akademis studentkår / (), Åbo Akademis studentkår
Adress: Tavastg. 22, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 650
Fax +358-2-2154 656
E-post thokarls@abo.fi
Projektledare: PM Thomas Karlsson, högskole- och socialsekreterare (1.9.1997-31.5.1998)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- tillämpad forskning 50 %
- utvecklingsarbete 50 %
ÅA-intern finansiering: FIM 10000
Årsverken: Totalt: 9 månader
Ämnesord: studierådgivning, opintoneuvonta, alternativa undervisningsformer, mentor, tutor, undervisning, studiecirkel, alternative teaching methods, menthor, tutorial,
Anmärkning: Detta är ett projekt som leds av Åbo Akademis studentkår i samarbete med studerande, institutioner och institut för utvecklandet av alternativa undervisningsformer.

Med hänvisning till Åbo Akademis Verksamhets- och ekonomiplan för 1998-2000 vill Åbo Akademis studentkår hjälpa till i utvecklandet av undervisningsformerna.Detta projekt ska ses som ett "pilotprojekt", som till en början främst koncentreras vid ESF.Om studeranden vid andra fakulteter visar intresse, kan det utvidgas också dit.Mentor- eller även kallad Tutor-system går ut på att, utöver de traditionella föreläsningarna eller kurser med enbart boktent, ska det finnas en eller flere äldre studeranden som fungerar som handledare åt de yngre.Gruppens storlek kan vara mellan 4 - 8 personer.På bestämda tider, 1 - 2 h/gång, träffar man sin handledare och diskuterar om frågor/problem, som relaterar till föreläsningen.Om det är en boktent, kan man diskutera förutbestämda kapitel, som alla ska ha läst innan.Antalet träffar kommer att veriera, beroende på kursen.Men vi räknar med 3 - 10 träffar per Mentor.Främsta syftet med detta system är att redan vid ett tidigt skede av sina studier, uppmuntra studernaden att fråga, diskutera och ifrågasätta, dvs utveckla sitt kritiska tänkande.Det är enklare att i en liten grupp, utan föreläsarens närvaro, fråga eller säga det man tycker.Vi har planerat att börja med det här hösten -97 för grundkurserna.Under våren -97 kommer vi att planera projektet, söka passande studeranden till mentorer och tala med de berörda institutionerna.För att koordinera och få praktisk hjälp kommer vi att samarbeta med SF-klubbens och MK:s utbildningsansvariga.Dessa projektpengar skulle, av andra studeranden, kunna ansökas för andra "alternativa undervisningsformer":

The purpose of the project is to inspire students in an early stage, critically discuss the subject of their studies with their fellow students and also support their learning process.

Publikation(er)

23.5.1997 / 27.5.1997