[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Projekt: söktermen dp=('Institutionen för biologi') gav 20 träffar


1. Utvecklande av cellulära modeller inom akvatisk toxikologi / Institutionen för biologi
2. Amfifila ämnens effekter på membranrelaterade funktioner och processer / Institutionen för biologi
3. Membranvesikulering hos människans röda blodkroppar / Institutionen för biologi
4. Användbarheten av ett hårdbottenmodellekosystem för miljöriskbedömning / Institutionen för biologi
5. Användning av makrofyter vid miljö-övervakning i skärgårshavet / Institutionen för biologi
6. Inverkan av toxiska cyanobakterier på inom- och mellanartsrelationer hos hinnkräftor (Cladocera) / Institutionen för biologi
7. Främmande arter i Östersjön och Svarta havet / Institutionen för biologi
8. Återhämtning av tidigare belastade kustrecipienter / Institutionen för biologi
9. Nervsystemets roll vid könlös förökning / Institutionen för biologi
10. Marina invasioners och introduktioners ekologi - funktionell biodiversitet i Zostera marina (L.) samhällen / Institutionen för biologi
11. Histaminergiska mekanismer i hjärnan / Institutionen för biologi
12. Neuropeptid FF och smärta / Institutionen för biologi
13. Marina algblomningar: Produktionsreglerande faktorer för Heterocapsa triquetra samt biomassans utnyttjande och miljöeffekter / Institutionen för biologi
14. Effekter av eutrofierat havsvatten på klippstrandszonen studerade i stora littorala modellsystem / Institutionen för biologi
15. Riskbedömning av främmande arter i nordiska farvatten / Institutionen för biologi
16. Biodiversitet, övergödning och vattennaturens värde / Institutionen för biologi
17. Eutrofieringens påverkan på fisk-bytesdjurinteraktioner i grunda skärgårdsområden / Institutionen för biologi
18. I jakt på mediciner som motverkar cellers resistens mot mediciner / Institutionen för biologi
19. Skadliga alger i skärgårdsvatten / Institutionen för biologi
20. Detektering av vattenburna könshormonstörare / Institutionen för biologi