[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Projekt: söktermen dp=('Institutionen för organisk kemi') gav 2 träffar


1. Syntes av fluorescenta nukleosidderivat och deras inkorporering i oligonukleotider / Institutionen för organisk kemi
2. Identifiering av antropogena hormonstörande ämnen i mänsklig fettvävnad / Institutionen för organisk kemi