[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Projekt: söktermen dp=('Psykologiska institutionen') gav 7 träffar


1. Elektofysiologiska korrelat på kognitiv aktivitet med speciell hänsyn till auditiva stimuli / Psykologiska institutionen
2. En longitudinell studie på våld i massmedia och social utveckling / Psykologiska institutionen
3. Inlärning och öppetfältaktivitet hos mus musculus L. / Psykologiska institutionen
4. Aversiva effekter efter hystrektomi / Psykologiska institutionen
5. Psykologisk respons till malign hematologisk sjukdom / Psykologiska institutionen
6. Faderskap ur ett könsperspektiv / Psykologiska institutionen
7. Hormonellt medierade effekter av alkohol på sex och aggression / Psykologiska institutionen