[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Projekt: söktermen fca='ESF' gav 25 träffar


1. Medborgarinkomst och medborgarlön / Nationalekonomiska institutionen
2. Succes in Finnish firms / Nationalekonomiska institutionen
3. Forskarutbildningen vid Åbo Akademi / Statistiska institutionen
4. Ekonomisk välfärd : fördelning, dynamik och mobilitet / Statistiska institutionen; Nationalekonomiska institutionen; Sosiaalipolitiikan laitos (Åbo universitet)
5. Ekonomismens politiska och kulturella konsekvenser. / Ekonomisk-geografiska institutionen
6. Exportmarknadens informationsstrategier : problemidentifiering och problemlösning bland finländska stockhusexporterare / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
7. Rapportering till Europarådet / Institutet för mänskliga rättigheter
8. Kvinnoliv i svenskfinland / Institutet för kvinnoforskning
9. Stödsystem terminologi för strategisk ledning / IAMSR Institute for Advanced Management Systems Research
10. The OSCE in the Maintenance of International Peace and Security / Rättsvetenskapliga institutionen
11. Institutionella förändringar inom ramen för europeisk industripolitik / Nationalekonomiska institutionen
12. Interaktionen mellan hälsa och övrig välfärd. Välfärdspolitikens roll i samspelet mellan välfärdskomponenterna / Statistiska institutionen. Centret för välfärdsforskning i Åbo
13. Omstruktureringen av mödravården i Finland / Sociologiska institutionen
14. Feminismens politik / Sociologiska institutionen
15. Sociologins historia i Finland. Del I. Westermarck skolans fältorskar. Del II. Westermarck samfundets historia. / Sociologiska institutionen
16. Studenternas informationsbeteende i den förändrade inlärningsmiljön / Institution för informationsförvaltning
17. Genus sexualitet och organisationer / Sociologiska institutionen
18. Bilder av kvinnors hälsa / Sociologiska institutionen
19. Informationskulturen i de finländska försäkringsbolagen / Institution för informationsförvaltning
20. Konjunkturnedgång och förtröstan / Sociologiska institutionen
21. Förändringar i välfärdssamhället / Sociologiska institutionen
22. Konjunkturnedgången och samhället / Sociologiska institutionen
23. Politikens beroende av rum / Statsvetenskapliga institutionen
24. Lokal Agenda 21 runt Östersjön och vid Medelhavet / Statsvetenskapliga institutionen
25. Transnationalism and Diasporic Relation in a Finnish and Swedish Context / Sociologiska institutionen