[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Projekt: söktermen fca='HF' gav 42 träffar


1. Neoschamanismen / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen
2. Livsåskådningar idag / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen
3. Religiös alkemi under 1600- och 1700-talet / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen
4. Åbo religiösa geografi / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen
5. Människans symboliska verklighetsbygge / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen
6. Kulturell konfrontation / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen
7. Asketiska sekters funktioner / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen
8. Elektofysiologiska korrelat på kognitiv aktivitet med speciell hänsyn till auditiva stimuli / Psykologiska institutionen
9. Kommunikation och ledarskap / Svenska institutionen
10. Studier i de österbottniska dialekternas fonologi och morfologi / Svenska institutionen
11. Den litterära textens funktionssätt / Tyska institutionen
12. Emigrantrysk ikonkonst / Konstvetenskapliga institutionen
13. Diskurs om finlandssvensk populärkultur / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen; Litteraturvetenskapliga institutionen; Musikvetenskapliga institutionen; Sociologiska institutionen (ESF)
14. Ålands kyrkor / Konstvetenskapliga institutionen
15. Födsel och föräldrarskap som kulturell konstruktion / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
16. Moderskapets kulturella konstruktion : en narratologisk och kulturanalytisk studie av kvinnors förlossningsberättelser / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
17. En longitudinell studie på våld i massmedia och social utveckling / Psykologiska institutionen
18. Kyroälvprojektet : språk, kultur och regional identitet / Etnologiska institutionen
19. Resursutnyttjande vid kusten / Etnologiska institutionen
20. Moderna skärgårdsbor : maritima livsformer, modernisering och identitet / Etnologiska institutionen
21. Inlärning och öppetfältaktivitet hos mus musculus L. / Psykologiska institutionen
22. Aversiva effekter efter hystrektomi / Psykologiska institutionen
23. Psykologisk respons till malign hematologisk sjukdom / Psykologiska institutionen
24. Att visa sig och att dölja sig. Religiös-kulturell kommunikationsteknik / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen
25. Kvinnotext och genre / Litteraturvetenskapliga institutionen
26. Hur gick det sen? / Litteraturvetenskapliga institutionen
27. Svenska grammatikens historia / Svenska institutionen
28. Dichtung und Wahrheit / Tyska institutionen
29. Finländsk litteraturhistoria / Suomalainen kirjallisuushistoria / Litteraturvetenskapliga institutionen
30. Nationalkyrklighet och etisk pluralism - en nordisk paradox? / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen
31. Språk och praxis / Filosofiska institutionen
32. Språkutveckling genom kontakter / Finska institutionen
33. Faderskap ur ett könsperspektiv / Psykologiska institutionen
34. Svenska som andraspråk i Finland / Svenska institutionen
35. Nordiskt nätverk för folkloristik / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
36. Kortstavigheten i finlandssvenska stadsmål / Svenska institutionen
37. En kritisk analys av läromedlen för svenskundervisning för finska högstadieelever / Svenska institutionen
38. Hormonellt medierade effekter av alkohol på sex och aggression / Psykologiska institutionen
39. Svensk litteratur i Finland / Litteraturvetenskapliga institutionen
40. Finlandssvensk dramatik / Litteraturvetenskapliga institutionen
41. Sociokulturell pluralism och biodiversitet - en möjlighet eller en motsättning? / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen
42. Folkloristens fältarbete och arkivering som process / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen / Folkloristik