[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Projekt: söktermen fca='KTF' gav 62 träffar


1. Jämviktsundersökningar av syntetiska och naturliga kelatjonbytare / Institutionen för analytisk kemi
2. Kartläggning av spårelement i ved med TTPIXE / Institutionen för analytisk kemi
3. Polyelectrolytes and electrochemically active membranes / Institutionen för teknisk polymerkemi
4. Nya polyolefin katalysatorer och polymerer / Institutionen för teknisk polymerkemi
5. Järnkatalyserad ringöppningspolymerisation av L-laktid / Institutionen för teknisk polymerkemi
6. Adsorption av katjonisk stärkelse på mekanisk massa / Institutionen för papperskemi
7. Limflykt vid framställning av papper / Institutionen för papperskemi
8. Adsorption av katjonisk polyakrylamid på mekanisk massa / Institutionen för papperskemi
9. Mekanismer som styr fiberflockning / Institutionen för papperskemi
10. Karakterisering av slipmassafraktioner / Institutionen för kemisk träförädlingsteknik
11. Mekanismer vid mekanisk fibrering / Institutionen för kemisk träförädlingsteknik
12. Utveckling av IDE-massametoden / Institutionen för kemisk träförädlingsteknik
13. Lösta och kolloidala substanser vid papperstillverkning / Institutionen för skogsprodukternas kemi
14. Lösta och kolloidala substanser samt mikrobiologisk aktivitet vid papperstillverkning / Institutionen för skogsprodukternas kemi
15. On-line analys av lösta och kolloidala substanser i processvatten vid papperstillverkning / Institutionen för skogsprodukternas kemi
16. Persistenta och bioackumulerande substanser i moderna massa- och pappersbruks vattensystem och avloppsvatten / Institutionen för skogsprodukternas kemi
17. Effekter av vedpolymerer och harts på adsorptionen av våtändskemikalier samt egenskaper hos pappersark / Institutionen för skogsprodukternas kemi
18. Inverkan av ytkemin på mekaniska massors pappersegenskaper / Institutionen för skogsprodukternas kemi
19. Karaktärisering av mekaniska massor med pektinasenzymer / Institutionen för skogsprodukternas kemi
20. Slipningens och raffineringens mekanismer / Institutionen för kemisk träförädlingsteknik
21. LIEKKI 2 koordinationsprojekt / Förbränningskemiska forskargruppen vid ÅA
22. Reducering av utsläppen vid småskalig förbränning av biobränslen / Institutionen för teknisk kemi
23. Modifierade ZSM-katalysatorer - syntes och tillämpning / Institutionen för teknisk kemi
24. Utveckling av bränslesnåla bensindrivna bilar och diesellastbilar med litet NOx utsläpp / Institutionen för teknisk kemi
25. Pappersproduktion i slutna vattensystem / Institutionen för skogsprodukternas kemi
26. Störsubstansflöden på pappersmaskiner / Institutionen för skogsprodukternas kemi
27. Reducering av metaller, fosfor och kväve i kemisk-fysikalisk avloppsvattenprocess med vattenväxter / Inst. för oorganisk kemi
28. Undersökning av elektroniskt ledande polymerer, deras tillämpningsmöjligheter i optisk apparatur och i sensorer / Institutionen för analytisk kemi
29. Inverkan av vedpolymerer och extraktivämnen på adsorptionen av mäldkemikalier och arkegenskaper / Institutionen för papperskemi
30. Framställning och modifiering av membraner för medicinska tillämpningar / Institutionen för teknisk polymerkemi
31. Växelverkan mellan bindemedel och pigment i dispersionen / Institutionen för papperskemi
32. Enzymer för behandling av cirkulationsvatten i pappersbruk / Institutionen för skogsprodukternas kemi
33. Smältpolymerisation av L-laktid i tryckreaktor / Institutionen för teknisk polymerkemi
34. Biodegraderbara polyestrar genom ringöppningspolymerisation - utveckling av nya initiatorsystem / Institutionen för teknisk polymerkemi
35. Flow cytometry for rapid characterization of colloidal particles in paper mill process waters / Institutionen för skogsprodukternas kemi
36. Dispergerbara biopolymerer / Institutionen för teknisk polymerkemi
37. Kemisk analys av vedvävnader och fibrer i mikroskala / Institutionen för skogsprodukternas kemi
38. Flows and distribution of extractives in modern bleaching plants / Institutionen för skogsprodukternas kemi
39. Reaktiiviset virtaukset / Förbränningskemiska forskargruppen vid ÅA
40. Modeling Tools for Further Reduction of Emissions from Fluidized Bed Combustors / Förbränningskemiska forskargruppen vid ÅA
41. Investigation of New Technologies for Reduction of N2O Emission from CFB Combustion / Förbränningskemiska forskargruppen vid ÅA
42. Reduction of Nitrogen Oxide Emissions from Wood Chip Grate Furnaces / Förbränningskemiska forskargruppen vid ÅA
43. Development of Selective Oxidation Technology for NOx Emission Reduction in Gasification Power Plants / Förbränningskemiska forskargruppen vid ÅA
44. Computational Fluid Dynamics (CFD) Modeling of Wood Log Combustion in Fireplaces / Förbränningskemiska forskargruppen vid ÅA
45. A Chemical Model for Gas-Liquid Reactions for Flue Gas Scrubbers and Kraft Recovery Liquors / Förbränningskemiska forskargruppen vid ÅA
46. Ash Behavior Predictor for Biomass Combustion in Fluidised Bed Boilers / Förbränningskemiska forskargruppen vid ÅA
47. Operational Problems, Trace Emissions and By-product Managment for Industrial Co-combustion. Ash Chemistry and Behavior in Advanced Co-combustion / Förbränningskemiska forskargruppen vid ÅA
48. NEDO International Joint Project on Ash Behavior Control in Entrained Bed Coal Gasification / Förbränningskemiska forskargruppen vid ÅA
49. Sulphate Chemistry under Pressurised Oxidising, Reducing and Fluctuating Conditions / Förbränningskemiska forskargruppen vid ÅA
50. Improved and Cost Efficient Technologies for the Gasification of Energy Crops (ITEC). Ash Chemistry and Behaviour During Gasification of Energy Crops / Förbränningskemiska forskargruppen vid ÅA

[Följande]