[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Projekt: söktermen fca='MNF' gav 55 träffar


1. Utveckling av sjukdomsprofylaxin och -terapin i Skärgårdshavets fiskodlingar / Parasitologiska institutet
2. DNA-addukter i fisklever som biomarkörer för monitoring av vattenmiljön / Parasitologiska institutet
3. Immunomodulatorer hos regnbågslax / Parasitologiska institutet
4. Reproduktionsstörningar hos fisk i Östersjön / Parasitologiska institutet
5. Utvecklande av cellulära modeller inom akvatisk toxikologi / Institutionen för biologi
6. Amfifila ämnens effekter på membranrelaterade funktioner och processer / Institutionen för biologi
7. Membranvesikulering hos människans röda blodkroppar / Institutionen för biologi
8. Användbarheten av ett hårdbottenmodellekosystem för miljöriskbedömning / Institutionen för biologi
9. Kartering och åldersbestämning av ädelmetallförande skjuvzoner i södra Finland / Institutionen för geologi och mineralogi
10. Den svecofenniska jordskorpans utveckling i södra Finland / Institutionen för geologi och mineralogi
11. Magmatic probes through Archean and Proterozoic crust in the Svecofennian shield / Institutionen för geologi och mineralogi
12. Användning av makrofyter vid miljö-övervakning i skärgårshavet / Institutionen för biologi
13. Molekulär karakterisering av rhabdovirus 903/87 isolerat från insjö-öring i Finland, samt induktion av cytokiner i fiskceller som respons på rhabdovirusinfektion / Parasitologiska institutet
14. Lipidomäner i modell- och biologiska membraner / Institutionen för biokemi och farmaci
15. Utveckling av mät- och styrsystem för bioreaktorer / Biotikcentrum i Åbo
16. Inverkan av toxiska cyanobakterier på inom- och mellanartsrelationer hos hinnkräftor (Cladocera) / Institutionen för biologi
17. Struktur och funktionsstudier av membraner och enzymer med membranbundna substrat / Institutionen för biokemi och farmaci
18. Glasfibrers ytmodifiering / Institutionen för fysikalisk kemi
19. Correct Component Software / Institutionen för informationsbehandling
20. Främmande arter i Östersjön och Svarta havet / Institutionen för biologi
21. Ergodicitet hos vissa Markovkedjor och itererade funktionssystem / Matematiska institutionen
22. ACID-ASTRA: asynchronous circuit design : a stepwise refinement approach / Institutionen för informationsbehandling
23. Byggnadssten / Institutionen för geologi och mineralogi
24. Återhämtning av tidigare belastade kustrecipienter / Institutionen för biologi
25. Reproduktionsstörningar hos mört i Skärgårdshavet / Parasitologiska institutet
26. Epidemiologi och virulens hos bakterien Flexibacter psychrophilus isolerad från odlad fisk / Parasitologiska institutet
27. Nervsystemets roll vid könlös förökning / Institutionen för biologi
28. Teoretiska studier i ädelgasernas kemi / Institutionen för fysikalisk kemi
29. Marina invasioners och introduktioners ekologi - funktionell biodiversitet i Zostera marina (L.) samhällen / Institutionen för biologi
30. Histaminergiska mekanismer i hjärnan / Institutionen för biologi
31. Neuropeptid FF och smärta / Institutionen för biologi
32. Geologiska, geokemiska och hydrokemiska orsaker till skador på fisk i vattendragen i Kvarkenregionen / Institutionen för geologi och mineralogi
33. Marina algblomningar: Produktionsreglerande faktorer för Heterocapsa triquetra samt biomassans utnyttjande och miljöeffekter / Institutionen för biologi
34. Effekter av eutrofierat havsvatten på klippstrandszonen studerade i stora littorala modellsystem / Institutionen för biologi
35. Riskbedömning av främmande arter i nordiska farvatten / Institutionen för biologi
36. Biodiversitet, övergödning och vattennaturens värde / Institutionen för biologi
37. Eutrofieringens påverkan på fisk-bytesdjurinteraktioner i grunda skärgårdsområden / Institutionen för biologi
38. Överföringsmekanismer hos den fiskpatogena bakterien Flexibacter psychrophilus i vatten och fisk / Parasitologiska institutet
39. Basmetallprospektering i Attu-Orijärvi gruvdistrikt / Institutionen för geologi och mineralogi
40. Ytstruktur av trämikrofibrer / Institutionen för fysikalisk kemi
41. Bioinformatik och Strukturell Biology / Institutionen för biokemi och farmaci
42. Den termokemiska behandlingens inflytande på trädfibrernas ytmorfologi / Institutionen för fysikalisk kemi
43. Visualisering av biologiska signalprocesser på molekylär cellular och vävnadsnivå / Institutionen för biokemi och farmaci
44. Bioinformationsangrepp på superfamiljmodellering och utveckling av läkemedel / Institutionen för biokemi och farmaci
45. Kalibrering av scanning probe mikroskop / Institutionen för fysikalisk kemi
46. Datering av murbruk med 14C-metoden / Institutionen för geologi och mineralogi
47. Analys av tjocka geologiska prov med PartikelInducerad Röntgen- och GammaEmission. / Institutionen för geologi och mineralogi
48. Funktionella molekyler i organiska tunnfilmer biokemisk tillverkning och fysiko-kemisk karakterisering / Institutionen för fysikalisk kemi
49. Magmatiska sonder genom jordskorpan / Institutionen för geologi och mineralogi
50. Syntes av fluorescenta nukleosidderivat och deras inkorporering i oligonukleotider / Institutionen för organisk kemi

[Följande]