[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Åbo religiösa geografi (RELGEO)

The religious geography of Turku (Åbo)

Datum: 1.5.1995-31.12.1997
Kod: 1151
Institution: Åbo Akademi / Humanistiska fakulteten (HF), Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen
Adress: Biskopsgatan 10 B, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 398
Fax +358-2-2154 902
E-post nholm@abo.fi
Projektledare: TD, FL Nils G. Holm, professor (1.5.1995-31.12.1997)
Typ av forskning: 1 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
Inhemsk finansiering: Länstyrelsen vid Åbo och Björneborgs län () FIM 25000
Årsverken: Totalt: 12 månader
Partner: Religionsvetenskapliga institutionen vid Turun yliopisto
Beställd av: Länstyrelsen vid Åbo och Björneborgs län, landshövding Pirkko Työläjärvi
Kontakter: Religionsvetenskapliga institutionen vid Turun yliopisto
Ämnesord: religiösa minoriteter, Åbo, uskonnolliset vähemmistöt, Turku,

Kartläggning av religiösa minoritetsgrupperingar i Åbo-trakten.Arbetet sker via intervjuer.Vid Yliopistos arkiv finns ett stort material insamlat genom åren.Detta används också.En publikation kan emotses under år 1996.

Minority groups (religious) in the Turku area.

Publikation(er)

4.3.1996 / 5.3.1996