[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Retorisk kritik i nytestamentlig forskning

Rhetorical criticism in New Testament research

Datum: 1.1.1994-31.7.1996
Kod: 2340
Institution: Åbo Akademi / Teologiska fakulteten (TF), Institutionen för exegetik
Adress: Biskopsgatan 16, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 282
Fax +358-2-2154 835
E-post Lauri.Thuren@abo.fi
Projektledare: TD Lauri Thuren, forskare (1.1.1994-31.7.1996)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
Inhemsk finansiering: Finlands Akademi () FIM
Årsverken: Totalt: 31 månader
Kontakter: "Rhetoric and religion", Stellenbosch University, South Africa
Ämnesord: exegetik, metodolgi, retorisk kritik, eksegetiikka, metodologia, retoorinen kritiikki, retorik, exegetik, nytestamentlig teologi, rhetorical criticism, New Testament theology, , ,

Projektets mål är att utveckla en av exegetikens viktigaste nya metoder, retorisk kritik, och tillämpa den på den nytestamentliga forskningens kanske mest centrala område, Paulus´teologi.Metoden heter "avretorisering" och den försöker integrera det retoriska perspektivet till traditionella, historisk-kritiska metoder.Hittills har jag publicerat flera artiklar i internationella tidskrifter och en monografi.Den andra monografin är på kommande.

The aim of the project is to develop one of the most important new methods in new testament scholarship, rhetorical criticism, and apply it to a central topic, the Theology of Paul.The method, called "derhetorization" seeks to intergrate the rhetorical, dynamic perspective into traditional "historical-critical" approaches.This for the project has produced several articles in international journals and one monograph.Another monograph is under construction.

Publikation(er)

22.3.1996 / 24.3.1998