[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Svensk litteratur i Finland (SLF)

Swedish-language literature in Finland

Datum: 1.1.1997-31.3.2000
Kod: K1832
Institution: Åbo Akademi / Humanistiska fakulteten (HF), Litteraturvetenskapliga institutionen
Adress: Nunnegatan 4, FIN-20700 Åbo
Tel. +358-2-2154 393
Fax +358-2-2154 677
E-post czilliac@abo.fi mekman@kaapeli.fii
Projektledare: FD Clas Zilliacus, prof. (1.1.1997-31.3.2000)
Forskare: FL Michel Ekman (1.4.1997-31.3.2000)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 50 %
- tillämpad forskning 50 %
ÅA-intern finansiering: FIM 700000
Inhemsk finansiering: Helsingfors universitet () FIM
Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors () FIM
Föreningen Konstsamfundet, Helsingfors () FIM
Utländsk finansiering: Svenska Akademien, Stockholm, Sverige () SKr 200000
Årsverken: 3 månader år 1998; Totalt: 39 månader
Ämnesord: litteraturhistoria, kirjallisuudenhistoria, finlandssvensk litteratur, författare, minoritetskultur, Finland-Swdish literature,

Historien täcker hela den period då svensk litteratur skrivits i Finland c 1500-2000, fördelat på 2 bd.Huvudansv. 1500-1800 prof.B.Olsson, doc.C.Burman 1800-1900 prof.J.Wrede, 1900-2000 prof.C.Zilliacus.Arbetets närmelsesätt är mer berättande än encyklopediskt, dess perspektiv institutionellt på 1900-talet fokuseras genresystem, den minoritetskulturella situationen och litteraturens och författarens roll i denna.

In chronological terms all of Swedish-language literature in Finland [c 1500-2000] will be covered.The approach is narrative rather than encylopaedic, from a perspective which is consistently institutional.In the presentation of 20th century literature, genres and changes in the hierarchy of genres will attract considerable attention, keyed to the situation of Swedish letters in the independent Republic [1917] as an affair of an increasingly minoritarian culture.

Publikation(er)

5.3.1996 / 24.3.1998