[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Anckar, Dag') gav 81 träffar


1. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Åbo Akademi och Norden / Dag Anckar.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 4, s. 183-194.

2. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  En statskunskap eller flera? / Dag Anckar.
- Ingår i: Politiikka, ISSN 0032-3365, (1988) 1, s. 14-20.

3. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Evading constitutional inertia : exception laws in Finland / Dag Anckar.
- Ingår i: Scandinavian political studies, ISSN 0080-6757, (1988) 3, s. 195-210.

4. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Frihet och jämlikhet : förr och nu / Dag Anckar.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 10, s. 497-514.

5. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Introduction : centers and peripheries : styles and strategies / Dag Anckar.
- Ingår i: Political science between the past and the future : essays to mark the 50th anniversary of the Finnish Political Science Association / ed. by Dag Anckar. - Hki : The Finnish Political Science Association, 1988, s. 7-22. - (Books from the Finnish Political Science Association, ISSN 0785-1928 ; 7).
ISBN 951-99950-6-4
6. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Kunskap och praktik / Dag Anckar.
- Ingår i: Skärgård, ISSN 0356-9381, 11 (1988) 3, s. 4-9.

7. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Political science in the aftermath of World War II / Dag Anckar.
- Ingår i: Politikenwissenschaft : Gesichte eines Erfolgs? : Aspekte in der europäischen Politikenwissenschaft und Politik in der Nachkriegszeit=Political science : a success story? / Marjatta Erharuyi. - Jyväskylä : University of Jyväskylä, 1988 , s. 1-27. - (Studia politica Jyväskyläensia ; 1).
ISBN 951-680-018-1
8. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Presidentval i Finland / Dag Anckar.
- Ingår i: Politiikka, ISSN 0032-3365, (1988) 2, s. 162-171.

9. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Rationality and legitimacy : essays on political tehory / ed. by Dag Anckar, Hannu Nurmi, Matti Wiberg. - Hki : The Finnish Political Science Association, 1988. - 276 s. : ill. - (Books from the Finnish Political Science Association, ISSN 0785-1928 ; 8).
ISBN 951-96131-0-2
UDK 32, 321
10. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  [Rec. av] Matti Wiberg: Between apathy and revolution / Dag Anckar.
- Ingår i: Politiikka, ISSN 0032-3365, (1988) 4, s. 385-388.

11. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Reflections on law, inertia and legitimacy / Dag Anckar.
- Ingår i: Rationality and legitimacy : essays on political tehory / ed. by Dag Anckar, Hannu Nurmi, Matti Wiberg. - Hki : The Finnish Political Science Association, 1988, s. 255-276. - (Books from the Finnish Political Science Association, ISSN 0785-1928 ; 8).
ISBN 951-96131-0-2
UDK 32, 321
12. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Tankar kring nordisk statskunskap, särskild svensk / Dag Anckar.
- Ingår i: Politologen, ISSN 0345-9462, (1988) 2, s. 53-76.

13. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  1789 och 1919 / Dag Anckar.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 1, s. 11-26.

14. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Forms of minority protection under majority rule / Dag Anckar.
- Ingår i: Democracy in the modern world : essays for Tatu Vanhanen / editorial board: Olavi Borg (chairman)...et al. - Tampere : University of Tampere, 1989, s. 101-113. - (Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A, ISSN 0496-7909 ; vol. 260).
ISBN 951-44-2441-7
UDK 32
15. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Jämförande nordisk forskning om politik och kommuner : inledande iakttagelser / Dag Anckar.
- Ingår i: Kunnallishallinto ja -vaalit Pohjoismaissa / Lasse Oulasvirta (toim.). - Tampere : Tampereen yliopisto, 1989, s. 1-22. - (Julkaisusarja/Tampereen yliopisto, kunnallistieteen laitos, ISSN 0782-1972 ; 1989, 4).

16. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Parlamentarismen i vår statsförfattning : några reflexioner / Dag Anckar.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 10, s. 525-537.

17. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  [Rec. av] Harto Hakovirta, East-west conflict and European neutrality.
- Ingår i: Politiikka, ISSN 0032-3365, (1989) 3, s. 227-230.

18. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Statskunskapen i Norden förr och nu / Dag Anckar.
- Ingår i: SPHINX. Årsbok=Vuosikirja 1989 : föredrag och uppsatser=esitelmät ja kirjoitukset. - Hfors : Finska Vetenskapssocieten, 1989, s. 53-69. - (Serie B. Årsbok. Societas Scientarium Fennica, ISSN 0783-5892).

19. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Undantag som regel : RF paragraf 95,1 i empirisk belysning / Dag Anckar.
- Ingår i: Den mångtydiga styrningen / Stefan Sjöblom & Krister Ståhlberg (red.). - Åbo : Åbo akademis förlag, 1989, s. 28-53.
ISBN 951-9498-50-8
UDK 351/354, 342
20. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Dualism och konsensus / Dag Anckar.
- Ingår i: Parlamentarisk forandring i Norden / Erik Damgaard (red.)...et al. - Oslo : Universitetsforlaget, 1990, s. 131-175.
ISBN 82-00-21078-2
UDK 328(48)
21. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Nordens folkförsamlingar : jämförande synpunkter / Dag Anckar.
- Ingår i: Parlamenten i Norden / Krister Ståhlberg (red.). - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för jämförande nordisk politik och förvaltning, 1990, s. 110-145. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 313).
ISBN 951-649-743-8
UDK 342.53, 328
22. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Idrott och politik / Dag Anckar.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) 1, s. 37-47.

23. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Eliten och folket : rec. av Tom Moring, Political elite action. Styrategy outcomes, 1989 / Dag Anckar.
- Ingår i: Politiikka, ISSN 0032-3365, (1990) 2, s. 148-151.

24. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Vieraannuttaako valta valtio-opista? / Dag Anckar.
- Ingår i: Tiede muutoksen maailmassa / toim. Touko Perko. - Jyväskylä : Atena kustannus, 1990, s. 70-75.
ISBN 951-9362-31-2
25. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Democracy in Finland : the constitutional framework / Dag Anckar.
- Ingår i: Finnish democracy / ed. by Jan Sundberg, Sten Berglund. - Helsinki : The Finnish political science association, 1990, s. 26-50. - (Books from the Finnish political science association, ISSN 0785-1928 ; 9).
ISBN 952-90-1354-X
26. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Tieteen hyväksikäyttö poliittisessa päätöksenteossa / Dag Anckar.
- Ingår i: Oikeus turvallisuuteen : perusturvallisuuden elementtien tarkastelua. - Jyväskylä : Turvallisuustieteellinen tutkimuskeskus, 1990, s. 63-74. - (Turvallisuustieteellisen tutkimuskeskuksen vuosikirja, ISSN 0787-7161 ; 2).

27. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Arbete och politik : gamla modeller och nya / Dag Anckar.
- Ingår i: Työmarkkinajärjestelmä ja poliittinen järjestelmä 2000 : tulevaisuutta ja historia Suomessa ja Ruotsissa = Arbetsmarknadssystem och det politiska systemet : framtid och historia i Finland och Sverige / Timo Kauppinen, Virpi Köykkä (toim.). - Hki : Työministeriö, 1991, s. 123-128. - (Työpoliittinen tutkimus, ISSN 0787-9458 ; nro 17). Seminarium 16.-17.5.1991 på Hanaholmen.
ISBN 951-47-5437-9
28. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Funderingar kring Tuvalu / Dag Anckar.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1991) häfte 10, s. 536-547.

29. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  The impact of legislative procedures on executive structures : the Finnish experience / Dag Anckar.
- Ingår i: Government and politics : structures and processes / ed. by Carmencita T. Aguilar. - Queson City : Philippine Political Science Association, 1991, s. 1-19.

30. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Nordic political science : trends, roles, approaches / Dag Anckar.
- Ingår i: European journal of political research, ISSN 0304-4130, Vol. 20 (1991) 3-4, s. 239-261.

31. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Parliaments, centres, peripheries : two perspectives, one methaphor / Dag Anckar.
- Ingår i: The political life of institutions : scripta in honorem professoris Jaakko Nousiainen sexagesimum annum complentis / ed. by Matti Wiberg. - Hki : Valtiotieteellinen yhdistys, 1991, s. 137-160. - (Books from the Finnish political science association, ISSN 0785-1928 ; 14).
ISBN 951-96131-5-3
32. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Political science in the Nordic countries / Dag Anckar.
- Ingår i: The development of political science : a comparative survey / ed. by David Easton, John Gunnell and Luigi Graziano. - London : Routledge, 1991, s. 187-200 .
ISBN 0-415-05623-3
33. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Politikforskningens behov av pressmaterial och pressarkiv / Dag Anckar.
- Ingår i: Press i klipp, fil och forsk / utg. av Brages urklippsverk genom Henrik Stenius och Siv Westergård. - Hfors : Brage, 1991, s. 20-35. - (Brages årskrift, ISSN 0787-5568 ; 1990).
ISBN 951-9224-12-2
34. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  [Rec. av] Jan-Erik Lane och Hans Stenlund, Politisk teori. Lund, Studentlitteratur, 1989 / Dag Anckar.
- Ingår i: Statsvetenskaplig tidskrift, ISSN 0039-0747, (1991) 1, s. 90-93.

35. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  [Rec. av] Nevil Johnson, The limits of political science. Kensington, Clarendon Press, 1989 och Adrian Leftwich, ed., New development in political science. Aldershot, Elgar, 1990 / Dag Anckar.
- Ingår i: Scandinavian political studies, ISSN 0080-6757, (1991) 1, s. 85-88.

36. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Size, remoteness, type of governement : the small island states of the world : a research program / Dag Anckar. - Åbo : Åbo Academy University, 1991. - 22 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 341).
ISBN 951-649-922-8
37. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Tre synpunkter på maktutredningen / Dag Anckar.
- Ingår i: Statsvetenskaplig tidskrift, ISSN 0039-0747, (1991) 4, s. 295-303.

38. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Världens små öststater : populationen jämte jämförelsepopulationer / Dag Anckar . - Åbo : Åbo Akademi. Statsvetenskapliga institutionen, 1991. - 31 s. : kart. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 350).
ISBN 951-649-978-3
39. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Finland : dualism and consensual rule / Dag Anckar.
- Ingår i: Parliamentary change in the Nordic countries / Erik Damgaard (ed.). - Oslo : Scandinavian U. P., 1992, s. 151-190. - (Scandinavian library).
ISBN 82-00-21510-5
40. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Finland in the wake of European change / Dag Anckar.
- Ingår i: Towards a greater Europe? : a continent without an iron curtain / ed. by Colin Crouch and David Marquard. - Oxford : Blackwell, 1992, s. 118-129.

41. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Intensitet och antecipation : kring en frågeställning och dess implikationer / Dag Anckar.
- Ingår i: Politiikka, ISSN 0032-3365, 34 (1992) 2, s. 129-141.

42. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Intensitet och legimitet / Dag Anckar.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) H. 5, s. 243-253.

43. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Makt, sorti och protest i svensk politik / Dag Anckar.
- Ingår i: Lärdomar av maktutredningen / Lars Niklasson, red. - Stockholm : Carlssons, 1992, s. 9-24.
ISBN 91-7798-544-3
44. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  [Rec. av] Michael Nicholson: Rationality and the analysis of international conflict / Dag Anckar.
- Ingår i: Political studies, ISSN 0032-3217, (1992) 4, s. 800-801.

45. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Sixten Ringbom : (in memorian) / Dag Anckar.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) H. 5, s. 235-238.

46. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Voiko ulkopolitiikka olla demokraattinen? / Dag Anckar.
- Ingår i: Kohti demokratian itsepuolustustako?. - Turku : /Turvallisuustieteellinen tutkimuskeskus/, 1992, s. 69-79. - (Turvallisuustieteellisen tutkimuskeskuksen vuosikirja, ISSN 0787-7161 ; 3).

47. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Behövs det författningar? / Dag Anckar.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1994) H. 10, s. 639-651.

48. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  The Finnish presidential election of 1994 / Dag Anckar.
- Ingår i: Electoral studies, ISSN 0261-3794, vol. 13 (1994) 3, s. 272-276.

49. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Giganter och miniatyrer : arkitektoniska beröringspunkter? / Dag Anckar.
- Ingår i: Politiikka, ISSN 0032-3365, vol. 36 (1994) 2, s. 81-95.

50. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Valsystemet i Finland : en presentation / Dag Anckar.
- Ingår i: Statsvetenskaplig tidskrift, ISSN 0039-0747, vol. 97 (1994) 1, s. 11-15.

[Följande]