[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Andersson, Håkan') gav 27 träffar


1. Andersson, Håkan / Institutionen för pedagogik
  Konturer till en pedagogik : jämte några kommentarer / Håkan Andersson.
- Ingår i: Om de pedagogiska fenomenens natur / red. H. Andersson och L. Lindberg. - Umeå : Umeå universitet. Pedagogiska institutionen, 1989, s. 5-14. - (Pedagogiska rapporter, ISSN 0281-6776 ; 1989, 22).
ISBN 91-7174-390-1
2. Andersson, Håkan / Institutionen för pedagogik
  Lärarutbildningen i historiskt perspektiv : rec. av Reijo E. Heinonen, Aineenopettajakoulutus kulttuuripolitiikan ristivedossa. Helsinki 1988; Gösta Cavonius, Den svenskspråkiga folkskolelärarutbildningen i Finland 1871-1974. Heksingfors 1988 / Håkan Andersson.
- Ingår i: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 74 (1989) 1, s. 166-170.

3. Andersson, Håkan / Institutionen för pedagogik
  Den privata skolan som pedagogisk innovator : trender och exempel ur finländsk skolutveckling / Håkan Andersson.
- Ingår i: Skilda lärohus : privat och offentlig undervisning - växelverkan, alternativ förnyelseinsatser : rapport från ett nordiskt syposium från Höllviken, Sverige, 5-6 november, 1987 / red.: Ingrid Nilsson. - Lund : Dialogos, 1989, s. 116-121.
ISBN 91-7504-104-9
4. Andersson, Håkan / Institutionen för pedagogik
  Skola och lärare i nordismens tjänst : de nordiska skolmötena 1870-1910 / Håkan Andersson.
- Ingår i: Utbildningshistoria 1989 / red. av Urban Dahllöf...et al. - Uppsala : Föreningen för svensk undervisningshistoria, 1989, s. 15-23. - (Årsböcker i svensk undervisningshistoria ; 163).
ISBN 91-85130-35-4
5. Andersson, Håkan / Institutionen för pedagogik
  Skollärare-föreningen i Wasa : ett led lärarkårens professionalisering / Håkan Andersson.
- Ingår i: Österbotten : årsbok 1987-1988. - Vasa, 1989, s. 195-233. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, ISSN 0357-9956 ; nr 45 ).

6. Andersson, Håkan / Institutionen för pedagogik
  Historien och modersmålet som formande krafter i den autonoma tidens skolor / Håkan Andersson.
- Ingår i: Språk, kultur, fostran : rapport från Kasvatustieteen päivät - Pedagogiska vetenskapsdagar 24-25.11.1989 i Vasa / Red.: Håkan Andersson, Anna-Lena Östern. - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1990, s. 23-28. - (Dokumentation från pedagogiska fakulteten, ISSN 0358-3376 ; 43).
ISBN 951-649-779-9
UDK 37, 800/801
7. Andersson, Håkan / Institutionen för pedagogik
  Konturer till en pedagogik : jämte några kommentarer / Håkan Andersson.
- Ingår i: Språk, kultur, fostran : rapport från Kasvatustieteen päivät - Pedagogiska vetenskapsdagar 24-25.11.1989 i Vasa / Red.: Håkan Andersson, Anna-Lena Östern. - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1990, s. 215-225. - (Dokumentation från pedagogiska fakulteten, ISSN 0358-3376 ; 43).
ISBN 951-649-779-9
UDK 37, 800/801
8. Andersson, Håkan / Institutionen för pedagogik
  Pedagogik och nordism : historiskt exempel och aktuell reflexion / Håkan Andersson.
- Ingår i: Forskning och utbildning, ISSN 0345-3588, (1990) 2, s. 40-47.

9. Andersson, Håkan / Institutionen för pedagogik
  Språkundervisning som pedagogiskt-historiskt forskningsobjekt / Håkan Andersson .
- Ingår i: Skolen 1990 : årsbok for norsk skolehistorie. - Oslo : Selskapet for norsk skolehistorie, 1990, s. 152-155.

10. Andersson, Håkan / Institutionen för pedagogik
  Die Geschichte als Instrument der politischen Bildung in den Schulen Finnlands 1809-1917 / Håkan Andersson.
- Ingår i: Politische Erziehung in sich wandelnden Gesellschaften : Plädoyers für eine Veränderung der politischen Bildung / hrsg. von Dietrich Hoffmann. - Weinheim : Deutscher Studien Verlag, 1991, s. 37-51.
ISBN 3-89271-283-2
11. Andersson, Håkan / Institutionen för pedagogik
  Krossar marknadsekonomin humanismen? : pedagogens synvinkel / Håkan Andersson.
- Ingår i: Opistolehti = Studieringen, ISSN 0473-0623, (1991) 1, s. 25-27.

12. Andersson, Håkan / Institutionen för pedagogik
  Mellan Norden och Ryssland : historien som geopolitiskt instrument i Finlands skolor 1809-1917 / Håkan Andersson.
- Ingår i: Levende fortid / Bjarne Björndal, Torstein Harbo og Jon Haukaas (red.). - Oslo : Ad notam, cop. 1991, s. 91-105. Festskrift till Helge Dahl.
ISBN 82-417-0054-7
13. Andersson, Håkan / Institutionen för pedagogik
  Skilda lärohus : några glimtar från ett nordiskt utbildningshistoriskt forskningsprojekt / Håkan Andersson, Ingrid Nilsson.
- Ingår i: Skole, dannelse, samfund : festskrift til Vagn Skovgaard-Petersen 31. maj 1991 / red. af Harry Haue...et al. - Odense : Odense universitetsforl., cop. 1991, s. 175-178. - (Odense University studies in history and social sciences, ISSN 0078-3307 ; vol. 134).
ISBN 87-7492-808-2
UDK 37(489)(091)
14. Andersson, Håkan / Institutionen för pedagogik
  The struggle over history in Finland's schools 1843-1917 / Håkan Andersson.
- Ingår i: History of education, ISSN 0046-760X, Vol. 20 (1991) 1, s. 5-15.

15. Andersson, Håkan / Pedagogiska institutionen
  Att värna den hela människan : drag i Zacharias Topelius' skol- och bildningssyn / Håkan Andersson.
- Ingår i: Streiftog i historisk og komparativ pedagogikk : artikkelsamling utgitt i forbindelse med Torstein Harbos 70-årsdag / Knut Tveit (red.). - Oslo : Universitetet i Oslo, 1997, s. 117-132. - (Rapport / Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt ; 1997, 2).

16. Andersson, Håkan / Pedagogiska institutionen
  Broar : till Roger Broo på 50-årsdagen / [arbetsgruppen ... Gunilla Hellman ... et al.] ; [medarbetarna: Andersson, Håkan ... et al.]. - [Helsingfors] : Delegationen för svenska kulturfonden, 1995. - 151, [1] s. : ill. Svensk och engelsk text.
ISBN 951-9211-37-3
17. Andersson, Håkan / Pedagogiska institutionen
  The case of the Swedish-speaking finns / Håkan Andersson and Kjell Herberts.
- Ingår i: International review of education = Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft = Revue internationale de pédagogie, ISSN 0020-8566, Vol. 42 (1996) No. 4, s. 384-388.

18. Andersson, Håkan / Pedagogiska institutionen
  Viceordföranden har ordet : forskningen - vetenskapssamfundets nerv / Håkan Andersson.
- Ingår i: Källan : Svenska litteratursällskapet informerar, ISSN 1237-8356, (1995) 1, s. 1-2.

19. Andersson, Håkan / Pedagogiska institutionen
  Fostran och tillhörighet / Håkan Andersson.
- Ingår i: Kasvatus : Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja, ISSN 0022-927X, (1995) 2, s. 97-100. Pääkirjoitus.

20. Andersson, Håkan / Pedagogiska institutionen
  History of education in post-war educational research in Finland : some trends and problems / Håkan Andersson.
- Ingår i: Scandinavian journal of educational research, ISSN 0031-3831, Vol. 41 (1997) Nos 3-4, s. 333-346.

21. Andersson, Håkan / Pedagogiska institutionen
  Kring universitetens autonomi / Håkan Andersson.
- Ingår i: ÖH-bulletinen : tidskrift för Österbottens högskola ÅA, ISSN 1236-1151, (1995) 2, s. 2-3.

22. Andersson, Håkan / Pedagogiska institutionen
  Livslångt, livsbrett, livsdjupt lärande : reflexioner kring bildningens dimensioner / Håkan Andersson.
- Ingår i: Lärandet som livshållning : det livslånga lärandet i ett finlandssvenskt perspektiv / Samuel Lindgrén och Jan Sjöberg (red.). - Helsingfors : Utbildningsstyrelsen, 1997, s. 33-43.
ISBN 952-13-0134-1
23. Andersson, Håkan / Pedagogiska institutionen
  Overnasjonalitet eller hjemsted - samfunnfagenes oppgaver i en verden "uten grenser" / Håkan Andersson.
- Ingår i: Samfunnsfagkonferansen 1995 REFORM'94 Lillehammer, 13.-14. februar 1995 : konferansrapport / Högskolen i Lillehammer. - Lillehammer : Oppland distriktshøgskole, 1995, s. 101-111. - (Informasjonsserien, ISSN 0800-4935 ; 88/1995).
ISBN 82-7184-159-9
24. Andersson, Håkan / Pedagogiska institutionen
  Quo vadis, Österbottens högskola? / Håkan Andersson.
- Ingår i: ÖH-bulletinen : tidskrift för Österbottens högskola ÅA, ISSN 1236-1151, (1995) 1, s. 2-3.

25. Andersson, Håkan / Pedagogiska institutionen
  Skolan som livsfråga : kring Topelius syn på skola och undervisning / Håkan Andersson.
- Ingår i: Svenskbygden : organ för finlandssvenskt bildningsarbete, ISSN 0356-1755, 74 ( 1995) 1, s. 9-13.

26. Andersson, Håkan / Pedagogiska institutionen
  Trädgårdsmästarbreven som pedagogik / Håkan Andersson.
- Ingår i: Festskrift till Johan Wrede 18.10.1995 / red. Magnus Pettersson. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1995, s. 51-59. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; nr 594).
ISBN 951-583-018-4
27. Andersson, Håkan / Pedagogiska institutionen
  ÖH & ÅA / Håkan Andersson.
- Ingår i: Broar : till Roger Broo på 50-årsdagen / [arbetsgruppen ... Gunilla Hellman ... et al.] ; [medarbetarna: Andersson, Håkan ... et al.]. - [Helsingfors] : Delegationen för svenska kulturfonden, 1995, s. 24-33. Svensk och engelsk text.
ISBN 951-9211-37-3