[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Bäckman, Guy') gav 24 träffar


1. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Belastningsfaktorer och individens motståndskraft / Guy Bäckman.
- Ingår i: Ammatinvalinta, ISSN 0356-0236, (1988) 4-5, s. 12-16.

2. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Health policy in Finland / Guy Bäckman.
- Ingår i: International technology assessment in health care 3 (1988) 3, s. 375-384.

3. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Life control and perceived health / Stefan Söderqvist. - /Åbo/ : /Åbo Akademi. Socialpolitiska institutionen/, 1988. - 35 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 262).
ISBN 951-649-458-7
UDK 616, 316, 316.454.4, 616-058, 616-02, 316.6
4. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Terveyteen vaikuttavat yhtieskunnalliset tekijät eilen, tänään, huomenna / Guy Bäckman.
- Ingår i: Finlands läkartidning, ISSN 0039-5560, 43 (1988) 30, s. 2925-2929.

5. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Terveydenhuollon opiskelijoiden ja työntekijöiden käsityksistä sairauden synnystä, ehkäisystä ja hoidosta / Sakari Suominen, Guy Bäckman, M. Sillanpää.
- Ingår i: Sociaalilääketiteellinen aikakauslehti, ISSN 0355-5092, 76 (1989) s. 4-11.

6. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Terveystutkimuksen uusista suuntauksista / Guy Bäckman.
- Ingår i: Sosiaaliset riskit, tutkimus ja päätöksenteko : juhlakirja Tapani Purolan 60-vuotispäivän kunniaksi 14.11.1989 / toim. Antti Karisto...et al. - Hki : Helsingin yliopisto, 1989, s. 132-143.
ISBN 951-45-5056-0
UDK 364
7. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Terveystutkimuksen uusista suuntauksista / Guy Bäckman.
- Ingår i: Terveys ja elämänhallinta : v. 1987 piloottitutkimuksen keskeisimpiä tuloksia / Bäckman, Guy (toim.). - Åbo : Åbo Akademi. Socialpolitiska institutionen, 1990, s. 1-7. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 317).
ISBN 951-649-761-6
UDK 613
8. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Elämänhallinta ja koettu keveys / Guy Bäckman, Stefan Söderqvist.
- Ingår i: Terveys ja elämänhallinta : v. 1987 piloottitutkimuksen keskeisimpiä tuloksia / Bäckman, Guy (toim.). - Åbo : Åbo Akademi. Socialpolitiska institutionen, 1990, s. 1-9. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 317).
ISBN 951-649-761-6
UDK 613
9. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Elämänhallintakyvyn määreet / Stefan Söderqvist, Guy Bäckman.
- Ingår i: Terveys ja elämänhallinta : v. 1987 piloottitutkimuksen keskeisimpiä tuloksia / Bäckman, Guy (toim.). - Åbo : Åbo Akademi. Socialpolitiska institutionen, 1990, s. 1-10. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 317).
ISBN 951-649-761-6
UDK 613
10. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Life control and perceived health / Guy Bäckman.
- Ingår i: Tijdschrift voor sociale gezondheiszorg, ISSN 0920-0517, 18 (1990) 11, s. 123-127.

11. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  The creation and development of social welfare in the Nordic countries / Guy Bäckman. - Åbo : Åbo Akademi. Socialpolitiska institutionen, 1991. - 48 s. : diagr. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 325).
ISBN 951-649-831-0
12. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  The creation and development of social welfare in the Nordic countries / Guy Bäckman.
- Ingår i: Journal of social problems, ISSN 0912-4640, 1 (1991) 2, s. 197-214.

13. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  The development of social welfare in the Nordic countries / Guy Bäckman. - Hong Kong : Hong Kong Baptist College. Department of Social Work, 1990. - 18 s. : tab. - (Occasional papers ; 1990, 5).

14. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Individ, närmiljö och hälsa / Guy Bäckman. - Hfors : Utbildningsstyrelsen, 1991 . - 211 s. : diagr., tab.
ISBN 951-47-5488-3
15. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Kunskapens pris : ekonomisk och kvalitetsmässig evaluering av datainsamlingsfasen i en enkätundersökning / Toini Ojala, Helena Blomberg och Guy Bäckman. - Åbo : Åbo Akademi. Socialpolitiska institutionen, 1991. - 45 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 353).
ISBN 951-649-985-6
16. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Livskontroll - en buffert mot ohälsa? / G. Bäckman.
- Ingår i: Etik, solidaritet, välfärd : till Harald Swedner : en vänbok från kamrater på en irrande planet / red. Birgitta Bergsten...et al. - Göteborg : Daidalos, 1991 , s. 231-237.
ISBN 91-86320-60-2
17. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Elämänhallinta ja terveys / Guy Bäckman.
- Ingår i: Terveyssociologia / Antti Karisto, Eero Lahelma ja Ossi Rahkonen (toim.). - /Porvoo/ : WSOY, 1992, s. 161-170.
ISBN 951-0-17520-X
18. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  The role of volontary work in a welfare state : the case of Finland / Helena Blomberg, Guy Bäckman. - Åbo : Åbo Akademi. Socialpolitiska institutionen, 1992 . - 30 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 387).
ISBN 951-650-161-3
19. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Socialpolitiken i Finland framtill år 2017 / Guy Bäckman.
- Ingår i: SPHINX. Årsbok=Vuosikirja 1992 : föredrag och uppsatser=esitelmät ja kirjoitukset. - Helsingfors : Finska Vetenskapssocieten, 1992, s. 57-62. - (Serie B. Årsbok. Societas Scientarium Fennica, ISSN 0783-5892).

20. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Terveyspolitiikka Suomessa / Guy Bäckman.
- Ingår i: Sosiaalipolitiikka 2017 : näkökulmia suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen ja tuleivasuuteen / toim. Olavi Riihinen. - Porvoo : WSOY, 1992, s. 533-554. - (SITRA, ISSN 0785-8388 ; no: 123).
ISBN 951-0-16585-9
21. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Om hälsoteorier / Guy Bäckman. - [Åbo] : Åbohögskolornas förening för social och ekonomisk forskning, 1995. - 21, [2] s. - (Turun korkeakoulujen yhteiskunnallis-taloudellinen tutkimusyhdistys r.y., ISSN 0357-6124 ; 1994, 2). Ett avsnitt ur boken Individ, närmiljö och hälsa.

22. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Voimavarat, lama ja työntekijän terveys / Jussi Vahtera, Guy Bäckman.
- Ingår i: Työelämän tutkimus, ISSN 0788-091X, vol. 6 (1995) 3, s. 12-17.

23. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Social policy, social work and their value orientations in a nordic and international perspective / Guy Bäckman.
- Ingår i: The art and science of decision-making / ed. by Pirkko Pirkko Walden ... [et al.]. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1996, s. 47-60. In honour of Christer Carlsson.
ISBN 952-9616-72-4
24. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Den socialepidemiologiska forskningens frammarsch / Guy Bäckman.
- Ingår i: Society, the body and well-being : essays in honour of Elianne Riska / edited by Kirsti Suolinna, Elizabeth Ettorre, Eero Lahelma. - Åbo : Åbo Akademi, 1996, s. 127-147. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 462).
ISBN 951-650-829-4