[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Bergbom, Barbara') gav 6 träffar


1. Bergbom, Barbara / Psykologiska institutionen
  The relationship between the acceptance of Hindu thought and personality variables : a cross cultural study / Kaj Björkqvist, Nils G. Holm & Barbara Bergbom.
- Ingår i: Encounter with India : studies in neohinduism / Nils G. Holm (ed.). - Åbo : Åbo akademi, 1990, s. 108-153. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr. 20).
ISBN 951-649-731-4
2. Bergbom, Barbara / Institutionen för vårdvetenskap
  A comparative analysis of belief systems with special reference to Japan / Barbara Bergbom, Kaj Björkqvist, and Nils G. Holm.
- Ingår i: The 3rd Nordic Symposium on Japanese and Korean Studies : May 24 - 27, 1992, Tampere, Finland. - Tampere : University of Tampere, 1992,

3. Bergbom, Barbara / Psykologiska institutionen
  A cross-cultural investigation of world view : student samples from ten countries / Barbara Bergbom, Kaj Björkqvist & Nils G. Holm.
- Ingår i: World views in modern society : empirical studies on the relationship between world view, culture, personality, and upbringing / red. Nils G. Holm and Kaj Björkqvist. - Åbo : Åbo Akademi, 1996, s. 29-46. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; 29).
ISBN 951-650-758-1
4. Bergbom, Barbara / Psykologiska institutionen
  World-view and personality / Kaj Björkqvist, Barbara Bergbom, Nils G. Holm.
- Ingår i: Archiv für Religionspsychologie, ISSN 0084-6724, 21 (1994) s. 185-207.

5. Bergbom, Barbara / Psykologiska institutionen
  World view and personality / Kaj Björkqvist, Barbara Bergbom & Nils G. Holm.
- Ingår i: World views in modern society : empirical studies on the relationship between world view, culture, personality, and upbringing / red. Nils G. Holm and Kaj Björkqvist. - Åbo : Åbo Akademi, 1996, s. 13-28. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; 29).
ISBN 951-650-758-1
6. Bergbom, Barbara / Psykologiska institutionen
  The world view of the Åland Islanders / Nils G. Holm, Kaj Björkqvist & Barbara Bergbom.
- Ingår i: World views in modern society : empirical studies on the relationship between world view, culture, personality, and upbringing / red. Nils G. Holm and Kaj Björkqvist. - Åbo : Åbo Akademi, 1996, s. 59-75. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; 29).
ISBN 951-650-758-1