[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Berglund, Sten') gav 9 träffar


1. Berglund, Sten / Statsvetenskapliga institutionen
  The Finnish presidential election of 1988 / Sten Berglund.
- Ingår i: Electoral studies, ISSN 0261-3794, 7 (1988) 3, s. 279-283.

2. Berglund, Sten / Statsvetenskapliga institutionen
  Introduction / Sten Berglund.
- Ingår i: Modern political ecological analysis / ed. by Sten Berglund, Sören Risbjerg Thomsen. - Åbo : Åbo akademi, 1990, s. 1-11.
ISBN 951-9498-74-5
3. Berglund, Sten / Statsvetenskapliga institutionen
  The mobilization of the Swedish vote : an ecological analysis of the general elections of 1928, 1948 and 1968 / Sten Berglund, Sören Risbjerg Thomsen, Ingemar Wörlund.
- Ingår i: Modern political ecological analysis / ed. by Sten Berglund, Sören Risbjerg Thomsen. - Åbo : Åbo akademi, 1990, s. 63-77.
ISBN 951-9498-74-5
4. Berglund, Sten / Statsvetenskapliga institutionen
  The mobilization of the Swedish electrorate (1911-1940) / Ingemar Wörlund, Sten Berglund, Sören Risbjerg Thomsen.
- Ingår i: Modern political ecological analysis / ed. by Sten Berglund, Sören Risbjerg Thomsen. - Åbo : Åbo akademi, 1990, s. 63-77.

5. Berglund, Sten / Statsvetenskapliga institutionen
  Assessing the validity of the logit method for ecological inference / Sören Risbjerg Thomsen, Sten Berglund, Ingemar Wörlund.
- Ingår i: Modern political ecological analysis / ed. by Sten Berglund, Sören Risbjerg Thomsen. - Åbo : Åbo akademi, 1990, s. 12-62.

6. Berglund, Sten / Statsvetenskapliga institutionen
  Finland in a comparative perspective / Sten Berglund.
- Ingår i: Finnish democracy / ed. by Jan Sundberg, Sten Berglund. - Helsinki : The Finnish political science association, 1990, s. 11-25. - (Books from the Finnish political science association, ISSN 0785-1928 ; 9).
ISBN 952-90-1354-X
7. Berglund, Sten / Statsvetenskapliga institutionen
  The ecology of Finnish communism : a study on postwar data (1945-83) / Sten Berglund.
- Ingår i: Finnish democracy / ed. by Jan Sundberg, Sten Berglund. - Helsinki : The Finnish political science association, 1990, s. 65-88. - (Books from the Finnish political science association, ISSN 0785-1928 ; 9).
ISBN 952-90-1354-X
8. Berglund, Sten / Institutionen för samhällsvetenskaper
  The evolution of party systems in eastern Europe / Sten Berglund, Jan Åke Dellenbrant.
- Ingår i: Beyond Stalinism : communist political evolution / ed. by Ronald J. Hill. - London : Frank Cass, 1992, s. 148-159. Journal of communist studies vol. 8 (1992), nr. 1.
ISBN 0-7146-3463-8
9. Berglund, Sten / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Ett val i Finland : engagemang och alienation i valmanskåren 1991 / Sten Berglund och Kim O. K. Zilliacus.
- Ingår i: Val och vägval : en studie i demokratins villkor / Sten Berglund, Thomas Hellén (red.). - Esbo : Schildt, 1992, s. 9-28.
ISBN 951-50-0496-9