[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Bergman, Solveig') gav 15 träffar


1. Bergman, Solveig / Sociologiska institutionen
  Die Frauenbewegung in Finnland : eine Ehe zwischen "Staatsfeminismus" und Politik der Untersschiede / Solveig Bergman.
- Ingår i: Frauenbewegungen in der Welt : band 1 : Westeuropa / Herausgegeben von der Autonomen Frauenredaktion. - Hamburg : Argument, 1988, s. 77-94. - (Argument-Sonderband ; 150).
ISBN 3-88619-150-8
2. Bergman, Solveig / Sociologiska institutionen
  Ein frauenfreundlicher Staat? : zum Verhältnis zwischen Frauen und dem finnischen Wohlfahrtstaat / Solveig Bergman.
- Ingår i: FrauenSozialKunde : Wandel und Differenzierung von Lebensformen und Bewusstsein / Ursula Müller/Hiltraud Schmidt-Waldherr (Hg). - Bielefeld : AJZ, 1989, s. 82-101. - (Forum frauenforschung ; 3).
ISBN 3-921680-79-4
UDK 396, 316.42(430.1)-055.2:396
3. Bergman, Solveig / Sociologiska institutionen
  När feminismen kom till Kåren / Solveig Bergman.
- Ingår i: Vårdträdet : skrift : 8 / red.: Johanna Aminoff-Winberg, Johan Nikula, Thorbjörn Sirén. - Åbo : Åbo Akademis studentkår, 1989, s. 73-83.
ISBN 951-9416-19-6
4. Bergman, Solveig / Sociologiska institutionen
  Post-war feminism in Finland / Solveig Bergman.
- Ingår i: Women's worlds : Finnish contributions to the Third International Interdisciplinary Congress of Women, Dublin 1987 / ed. by Solveig Bergman. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för kvinnoforskning, 1989, s. 71-97. - (Publikationer från Institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi ; Nr 4).
ISBN 951-649-573-7
5. Bergman, Solveig / Sociologiska institutionen
  Nordic cooperation in women's studies / Solveig Bergman.
- Ingår i: Women's studies and research on women in the Nordic countries / ed. by Solveig Bergman. - Turku : S. Bergman, 1991, s. 5-11.
ISBN 952-90-3228-5
6. Bergman, Solveig / Sociologiska institutionen
  Researching the women's movement : considerations arising out of a comparative study of new women's movement in Finland and the Federal Republic of Germany / Solveig Bergman.
- Ingår i: Moving on : new perspectives on the women's movement / Tayo Andreasen.../et al./. - Aarhus : Aarhus U.P., 1991, s. 208-220. - (Acta jutlandica, ISSN 0065-1354 ; 67:1).

7. Bergman, Solveig / Sociologiska institutionen
  Where did the strong Finnish woman go? / Solveig Bergman.
- Ingår i: LEIF - Life and education in Finland, ISSN 0001-8503, (1991) 3, s. 9-14.

8. Bergman, Solveig / Sociologiska institutionen
  Women and new social movements in Finland / Solveig Bergman.
- Ingår i: Proceedings from the conference Women in a changing Europe : European Feminist Research Conference, August 18 - 22, 1991, University of Aalborg, Denmark : abstract book. - Aalborg : University of Aalborg, 1991, s. 18.

9. Bergman, Solveig / Sociologiska institutionen
  Nordic cooperation in women's studies / Solveig Bergman.
- Ingår i: Women's studies quarterly, ISSN 0732-1562, 20 (1992) nr. 3-4, s. 58-67.

10. Bergman, Solveig / Sociologiska institutionen
  Feministisk motkultur och kvinnomakt : "nya" kvinnorörelser och en studie av feminismen i Västtyskland / Solveig Bergman. - Åbo : Åbo Akademi. Sociologiska institutionen, 1995. - 213 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 432). Lic. avh.: Åbo Akademi.
ISBN 951-650-573-2
11. Bergman, Solveig / Sociologiska institutionen
  Har den nordiska kvinnoforskningen en egen profil? / Solveig Bergman.
- Ingår i: Brooar : till Roger Broo på 50-årsdagen / [arbetsgruppen ... Gunilla Hedman ... [et al.]. - [Helsingfors] : Delegationen för Svenska kulturfonden, 1995, s. 34-41.
ISBN 951-9211-37-3
12. Bergman, Solveig / Sociologiska institutionen
  Kvinnlig motmakt? / Solveig Bergman.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1995) H. 2-3, s. 152-155.

13. Bergman, Solveig / Sociologiska institutionen
  Organisering av kvinnoforskning i Norden - med utblick mot Europa / Solveig Bergman.
- Ingår i: Viljan att veta och viljan att förstå : kön, makt, och den kvinnovetenskapliga utmaningen i högre utbildning : slutbetänkande / av Utredningen om insatser för kvinno- och jämställdhetsforskning. - Stockholm : Utbildningsdepartementet, 1995, s. 119-140. - (Statens offentliga utredningar, ISSN 0375-250X ; 110).
ISBN 91-38-20075-9
14. Bergman, Solveig / Sociologiska institutionen
  Structural conditions for women's movements / Solveig Bergman.
- Ingår i: Travelling through European feminisms : cultural and political practices : contributions to a WISE workshop, Paris 8-10 October 1993 / ed. Ghaiss Jasser, Mieke Verloo, Margit van der Steen. - Utrecht : WISE, 1995, s. 9-26.
ISBN 90-801574-2-2
15. Bergman, Solveig / Sociologiska institutionen / Projekt
  Frauen in der finnischen Politik : auf dem Weg zur Hälfte der Macht? / Solveig Bergman.
- Ingår i: Handbuch politische Partizipation von Frauen in Europa / Beate Hoecker (Hrsg.). - Opladen : Leske + Budrich, 1997, s. 91-113.
ISBN 3810017825