[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Cleve, Fredric') gav 12 träffar


1. Cleve, Fredric / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Du snöda värld farväl : budskapet i de nya psalmerna / Fredric Cleve.
- Ingår i: En ny sång : en bok om psalmboken -86 / utg. av Stiftsrådet i Borgå stift. Avdelningen för gudstjänstliv och kyrkomusik. - Hfors : Församlingsförbundet, 1988, s. 31-39. Förord: Karl-Johan Hansson, ordförande.
ISBN 951-550-354-X
UDK 245(480), 24, 78
2. Cleve, Fredric / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Med vår undran i din närhet : psalmerna vid förrättningar / Fredric Cleve.
- Ingår i: En ny sång : en bok om psalmboken -86 / utg. av Stiftsrådet i Borgå stift. Avdelningen för gudstjänstliv och kyrkomusik. - Hfors : Församlingsförbundet, 1988, s. 61-79. Förord: Karl-Johan Hansson, ordförande.
ISBN 951-550-354-X
UDK 245(480), 24, 78
3. Cleve, Fredric / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  De unga Luthers stora katekes / Fredric Cleve.
- Ingår i: Kasvatus ja uskonto : juhlakirja professori Kalevi Tammisen täyttäessä 60 vuotta 5.4.1988 / toim. Markku Pyysiäinen. - Porvoo Hki Juva : WSOY, 1988, s. 87-101. - (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, ISSN 0356-9349 ; 160). Alanimeke irtopäällyksessä: Professori Kalevi Tammisen juhlakirja. Summaries.
ISBN 951-0-14816-4
UDK 23/28, 37.0, 372.82
4. Cleve, Fredric / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Psalmvalet vid kyrkliga förrättningar / Fredric Cleve.
- Ingår i: Kristet perspektiv, ISSN 0358-5204, (1988) 1, s. 11-16.

5. Cleve, Fredric / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  [Rec. av] Ruth Franzen, Studentekumenik och väckelse. Finlands kristliga studentförbund i internationell brytning 1924-1950 / Fredric Cleve.
- Ingår i: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, (1988) 3, s. 242-245.

6. Cleve, Fredric / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Konciliaritet och reformatorisk självbesinning på Leuenbergkonkordins grund / Fredric Cleve.
- Ingår i: Leuenberg og ökumene : tekster og kommentarer til belysning af Leuenberg-kirkernes forhold til den ökumeniske bevaegelse / red.: Peder Nörgaard-Höjen. - Uppsala : Nordiska ekumeniska institutet, 1989, s. 82-92. - (Nordisk ekumenisk skriftserie ; 18).

7. Cleve, Fredric / Institutionen för systematisk teologi
  Den lutherska socialetiken som verktyg i samhällsförnyelsens tjänst / Fredric Cleve.
- Ingår i: Ad lucem, ISSN 0355-9653, (1990) 1-2, s. 6-13.

8. Cleve, Fredric / Institutionen för systematisk teologi
  Jumalanpalvelusuudistus teologisessa ristivedossa / Fredric Cleve.
- Ingår i: Purjeena perinne : juhlakirja arkkipiispa John Vikströmin täyttäessä 60 vuotta 1. lokakuuta 1991 / toimituskunta: Jukka Paarma.../et al/. - Turku : Turun arkkihiippakunta, 1991, s. 58-65. - (Turun arkkihiippakunnan vuosikirja, ISSN 0358-8513 ; 41).
ISBN 951-95260-8-0
9. Cleve, Fredric / Institutionen för systematisk teologi
  En finlandssvensk birgittin / Fredric Cleve.
- Ingår i: Kristendomsundervisning i historiskt perspektiv : festskrift tillägnad Bill Widén på hans 60-årsdag den 19 maj 1992 / red. Ingvar Dahlback ; red. kommitté: Gustav Björkstrand...et al. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1992, s. 55-79.
ISBN 952-9616-10-4
10. Cleve, Fredric / Institutionen för systematisk teologi
  Jumalanpalveluksen teologiset perusteet / Frederic Cleve.
- Ingår i: Jumalan kansan juhla : Suomen evankelis-lutherilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1988 asettaman käsikirjakomitean välimietintö. - /Hki/ : /Kirkkohallitus/, /1992/, s. 34-38. - (Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinnon sarja A ; 1992, 1). Även som: Gudstjänstens telogiska grunder, ingår i: Gudsfolkets fest / Handbokskommittén tillsatt år 1988 av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, s. 34-38.

11. Cleve, Fredric / Institutionen för systematisk teologi
  Kaste ja jumalanpalvelus / Frederic Cleve.
- Ingår i: Jumalan kansan juhla : Suomen evankelis-lutherilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1988 asettaman käsikirjakomitean välimietintö. - /Hki/ : /Kirkkohallitus/, /1992/, s. 46-49. - (Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinnon sarja A ; 1992, 1). Även som: Dopet och gudstjänsten, ingår i: Gudsfolkets fest / Handbokskommittén tillsatt år 1988 av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, s. 46-49.

12. Cleve, Fredric / Institutionen för systematisk teologi
  Luterilainen ehtoollisteologia ja sen liturgiset seuraukset / Frederic Cleve.
- Ingår i: Jumalan kansan juhla : Suomen evankelis-lutherilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1988 asettaman käsikirjakomitean välimietintö. - /Hki/ : /Kirkkohallitus/, /1992/, s. 41-46. - (Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinnon sarja A ; 1992, 1). Även som: Den lutherska nattvardsteologin och dess liturgiska konsekvenser, ingår i: Gudsfolkets fest / Handbokskommittén tillsatt år 1988 av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, s.41-46.