[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Eklund-Myrskog, Gunilla, f.d. Myrskog') gav 6 träffar


1. Eklund-Myrskog, Gunilla, f.d. Myrskog / Institutionen för lärarutbildning
  The influence of the educational context on students' conceptions of learning and approaches to learning / Gunilla Eklund-Myrskog.
- Ingår i: British journal of educational psychology, ISSN 0007-0998, 67 (1997) 3, s. 371-382.

2. Eklund-Myrskog, Gunilla, f.d. Myrskog / Institutionen för lärarutbildning
  Jag lär så länge jag (har e)lever / Sven-Erik Hansén, Gunilla Eklund-Myrskog.
- Ingår i: Lärandet som livshållning : det livslånga lärandet i ett finlandssvenskt perspektiv / Samuel Lindgrén och Jan Sjöberg (red.). - Helsingfors : Utbildningsstyrelsen, 1997, s. 105-122.
ISBN 952-13-0134-1
3. Eklund-Myrskog, Gunilla, f.d. Myrskog / Institutionen för lärarutbildning
  Students' ideas of learning : conceptions, approaches, and outcomes in different educational contexts / Gunilla Eklund-Myrskog. - Åbo : Åbo Akademi University Press, 1996. - 295, [10] s. : ill.
ISBN 952-9616-68-6
4. Eklund-Myrskog, Gunilla, f.d. Myrskog / Institutionen för lärarutbildning
  Students' views of learning in vocational education / Gunilla Eklund-Myrskog.
- Ingår i: Scandinavian journal of educational research, ISSN 0031-3831, (1997) 2, s. 179-188.

5. Eklund-Myrskog, Gunilla, f.d. Myrskog / Institutionen för lärarutbildning
  Studerandes inriktningar vid inlärning inom yrkesutbildning : en undersökning av studerandes inlärningsinriktningar inom ramen för två yrkesutbildningar i Finland / Gunilla Eklund-Myrskog.
- Ingår i: Kasvatus, ISSN 0022-927X, (1997) 4, s. 326-337.

6. Eklund-Myrskog, Gunilla, f.d. Myrskog / Institutionen för lärarutbildning
  Yrkeskolstuderandes beredskap för ett livslångt lärande : en undersökning av studerandes inlärningsinriktningar inom ramen för två yrkesutbildningar i Finland / Gunilla Eklund-Myrskog.
- Ingår i: Skolad för livslångt lärande : rapport från den 15:e nordiska yrkespedagogiska konferensen, 17-19 juni 1996 i Göteborg / redaktör: Bengt Pettersson. - Göteborg : Göteborgs universitet. Institutionen för yrkespedagogik, 1996, s. 257-268.