[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Eriksson, Ralf') gav 7 träffar


1. Eriksson, Ralf / Nationalekonomiska institutionen
  Var Keynes realist / av Ralf Eriksson.
- Ingår i: En ekonomisk historia : festskrift tillägnad Heimer Björqvist på 75-årsdagen den 26 december 1990 / red.: Olle Anckar. - Åbo : Åbo Akademi. Nationalekonomiska institutionen, 1990, s. 55-75. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 322).
ISBN 951-649-811-6
UDK 338, 330
2. Eriksson, Ralf / Nationalekonomiska institutionen
  Har marknaden inga gränser? : om homo oeconomicus och verkligheten / Ralf Eriksson.
- Ingår i: Landet som icke är? : om det moderna livets patologier och möjligheter / Mikael Forss (red.). - Vasa : Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1993, s. 35-71. - (Forskningsrapport / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr. 22).
ISBN 951-650-254-7
3. Eriksson, Ralf / Nationalekonomiska institutionen
  Miljöekonomins grunder / text och bild: Kenneth Broman och Ralf Eriksson. - Åbo : Åbo Akademi. Fortbildningscentralen, 1994. - 61 s. : ill., diagr., tab. - (Miljökunskapskompendium ; 1). Läromedel.
ISBN 951-650-419-1
4. Eriksson, Ralf / Nationalekonomiska institutionen
  The cement of society and the extended order : a study of F. A. Hayek's functionalism / Ralf Eriksson.
- Ingår i: Economic value and ways of life / ed. by Ralf Eriksson and Markus Jäntti. - Aldershot : Avebury, 1995, s. 31-61.
ISBN 1-85972-076-5
5. Eriksson, Ralf / Nationalekonomiska institutionen
  Economic value and ways of life / ed. by Ralf Eriksson and Markus Jäntti. - Aldershot : Avebury, 1995. - ix, 190 s.
ISBN 1-85972-076-5
6. Eriksson, Ralf / Nationalekonomiska institutionen
  Essays on the methodology and ethics of economics / Ralf Eriksson. - Åbo : Åbo Akademi University Press, 1997. - viii, 186 s. Diss. : Åbo Akademi.
ISBN 952-9616-80-5
7. Eriksson, Ralf / Nationalekonomiska institutionen
  Introduction / Ralf Eriksson and Markus Jäntti.
- Ingår i: Economic value and ways of life / ed. by Ralf Eriksson and Markus Jäntti. - Aldershot : Avebury, 1995, s. 1-11.
ISBN 1-85972-076-5