[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Eriksson, Tor') gav 18 träffar


1. Eriksson, Tor / Nationalekonomiska institutionen
  Hysteresis in Finnish unemployment? / Tor Eriksson. - Hki : Economic Planning Centre, 1988. - 35 blad : tab.
ISBN 951-47-1677-9
UDK 331.56(480), 331, 330, 331.56
2. Eriksson, Tor / Nationalekonomiska institutionen
  Employment length in the private sector / Tor Eriksson.
- Ingår i: Liiketaloudellinen aikakauskirja, ISSN 0024-3469, (1989) 3, s. 171-183.

3. Eriksson, Tor / Nationalekonomiska institutionen
  International migration and regional differentials in unemployment and wages : some empirical evidence from Finland / Tor Eriksson.
- Ingår i: European factor mobility : trends and consequences proceedings of the conference of the Confederation of European Economic Associations, University of Kent at Canterbury, 29 June-3 July 1986 / ed. by Ian Gordon and A.P. Thirlwall. - London : Macmillan, 1989, s. 59-73.
ISBN 0-333-45943-1
UDK 331.556:061.3, 314.7
4. Eriksson, Tor / Nationalekonomiska institutionen
  Kommentti Matti Pohjolan esitelmään Työelämän muutos ja tulopolitiikka / Tor Eriksson.
- Ingår i: Kansantaloudellinen aikakauskirja, ISSN 0022-8427, (1989) 3, s. 283-285.

5. Eriksson, Tor / Nationalekonomiska institutionen
  Työmarkkinat, niiden tasapaino, työmarkkinajärjestöt ja tulopolitiikka / Tor Eriksson.
- Ingår i: Suomen kansantalous : instituutiot, rakenne ja kehitys / Heikki A. Loikkanen, Jukka Pekkarinen (toim.). - Porvoo : WSOY, 1989, s. 191-213. - (WSOY kurssikirjat).
ISBN 951-0-15592-6
UDK 338, 338(480), 338.22(480)
6. Eriksson, Tor / Nationalekonomiska institutionen
  Työvoiman liikkuvuus : taloustieteellinen näkökulma / Tor Eriksson.
- Ingår i: Työmarkkinat : markkinoita ja sosiaalisia instituutioita / Hannele Jouhki (toim.). - Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1988, s. 79-96. - (Keski-Suomen taloudellisen tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0782-4238 ; 96 ).
ISBN 951-680-032-7
UDK 331, 316
7. Eriksson, Tor / Nationalekonomiska institutionen
  Den grånande arbetsmarknaden / Tor Eriksson.
- Ingår i: Ekonomiska samfundets tidskrift, ISSN 0013-3183, (1990) 2, s. 117-130.

8. Eriksson, Tor / Nationalekonomiska institutionen
  Työvoima, työajat ja työpanos tulevaisuudessa / Tor Eriksson.
- Ingår i: Kansantaloudellinen aikakauskirja, ISSN 0022-8427, (1990) 3, s. 255-267.

9. Eriksson, Tor / Nationalekonomiska institutionen
  Kommentti Pirkko Aulin-Ahmavaaran kommenttiin / Tor Eriksson.
- Ingår i: Kansantaloudellinen aikakauskirja, ISSN 0022-8427, (1990) 4, s. 481-482.

10. Eriksson, Tor / Nationalekonomiska institutionen
  Muuttuvat työmarkkinat / Tor Eriksson.
- Ingår i: Suomi 2017 / toim. Olavi Riihinen. - Jyväskylä Helsinki : Gummerus, 1990, s. 113-128.
ISBN 951-20-3600-2
UDK 308, 316, 001, 338(480), 3(480)"313"
11. Eriksson, Tor / Nationalekonomiska institutionen
  Strukturomvandlingen och arbetsmarknadsstatistiken / Tor Eriksson.
- Ingår i: Det 18:e nordiska statistikermötet i Esbo 1989 : hundraårsjubileum. - Kobenhavn : Nordiska Statistiska Sekretariatet, 1990, s. 321-324. - (Nordisk statistisk skriftserie, ISSN 0078-1096 ; 53).
ISBN 87-88083-44-6
UDK 061.3(48):311
12. Eriksson, Tor / Nationalekonomiska institutionen
  Wage formation in Finland / Tor Eriksson.
- Ingår i: Wage formation and macroeconomic policy in the Nordic countries / ed. by Lars Calmfors. - Stockholm : SNS förlag, 1990, s. 189-230.
ISBN 91-7150-368-4
UDK 331.214(48), 338.23:331.2(48)
13. Eriksson, Tor / Nationalekonomiska institutionen
  Comment (on S. Holden: Wage drift in Norway: a bargaining approach) / Tor Eriksson.
- Ingår i: Wage formation and macroeconomic policy in the Nordic countries / ed. by Lars Calmfors. - Stockholm : SNS förlag, 1990, s. 359-360.
ISBN 91-7150-368-4
UDK 331.214(48), 338.23:331.2(48)
14. Eriksson, Tor / Nationalekonomiska institutionen
  Työajat yristysten näkökulmasta / Tor Fellman, Susanna Fellman. - Helsinki : ETLA, 1991. - 59 s. : ill. - (Elinkeinoelämän tutkimuslaitos B, ISSN 0356-7443 ; 72).
ISBN 951-9206-72-8
15. Eriksson, Tor / Nationalekonomiska institutionen
  Työmarkkinoiden toiminta / Tor Eriksson.
- Ingår i: Kansantaloudellinen aikakauskirja, ISSN 0022-8427, (1991) 3, s. 313-318.

16. Eriksson, Tor / Nationalekonomiska institutionen
  Arbetslösheten i Finland / Tor Eriksson.
- Ingår i: Nordisk tidskrift för politisk ekonomi, ISSN 0345-8555, (1992) 27/28, s. 51-64.

17. Eriksson, Tor / Nationalekonomiska institutionen
  Ekonomiska samfundet 100 år / Tor Eriksson.
- Ingår i: Ekonomiska samfundets tidskrift, ISSN 0013-3183, (1994) 3, s. 127-128.

18. Eriksson, Tor / Nationalekonomiska institutionen
  Unemplyment and the wage structure : som Finnish evidence / Tor Eriksson.
- Ingår i: Proceedings of the symposium on unemplyment / edited by Tor Eriksson, Seppo Leppänen, Pekka Tossavainen. - Helsinki : Governmen Institute for Economic Research, 1994, s. 147-164. - (VATT-publications ; 14). Tiivistelmä.
ISBN 951-561-083-4