[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Finnäs, Fjalar') gav 22 träffar


1. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Åldersstrukturen i de svenska och tvåspråkiga kommunerna och dess inverkan på den nuvarande och framtida befolkningsutvecklingen / Fjalar Finnäs. - Vasa : /Åbo akademi/, 1988. - 96 s. : ill. - (Forskningsrapporter, ISSN 0785-6822 ; nr 6).
ISBN 951-649-448-X
UDK 314.8:316.346, 316.346(1-2), 314
2. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Fruktsamhetsutvecklingen i finländska kohorter födda 1932-58 : en analys av födelseintervall / Fjalar Finnäs. - Hfors : Institutet för befolkningsforskning , 1988. - 40 s. : ill. - (Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja. D, ISSN 0357-4725 ; nro 22).
ISBN 951-9048-81-2
UDK 314.3(480), 314
3. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Fruktsamheten i Larsmo : en studie av laestadianismens demografiska konsekvenser / Fjalar Finnäs. - Åbo : Åbo akademi, 1989. - 50 s. : ill., kart. - (Forskningsrapporter, ISSN 0785-6822 ; nr 8).
ISBN 951-649-574-5
UDK 314, 314.3(480), 314.33:284.1(480), 314.122.7
4. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Barnens språk i tvåspråkiga familjer och valet av skolspråk / Fjalar Finnäs. - Vasa : Åbo akademi. Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1990. - 40 s. : tab. - (Forskningsrapporter, ISSN 0785-6822 ; nr. 9).
ISBN 951-649-772-1
5. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Tvåspråkiga familjer i statistisk belysning / Fjalar Finnäs.
- Ingår i: Karleby-projektet : en dokumentation av forskning kring tvåspråkighet i Karlebynejden 1987-90 / red. Kjell Herberts & Ann Högnäs-Sandström. - Vasa : Åbo akademi. Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1990, s. 101-108. - (Forskningsrapporter, ISSN 0785-6822 ; nr 11).
ISBN 951-649-807-8
UDK 800.73, 800.73, 800.73(480.81)
6. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  The language of children in bilingual families in Finland.
- Ingår i: Yearbook of population research in Finland : 28, 1990 / ed. Jarl Lindgren. - Helsinki : Väestöliitto, 1990, s. 77-82. - (Väestöntutkimuksen vuosikirja, ISSN 0506-3590 ; 28).

7. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Bilingualism in Finland from a demographer's point of view / Fjalar Finnäs.
- Ingår i: Flerspråkighet i och utanför Norden : föredrag från den sjätte nordiska tvåspråkighetskonferensen 4-6.6.1990, Vasa, Finland / red. Kjell Herberts & Christer Laurén. - /Vasa/ : Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1991, s. 8-16. - (Forskningsrapporter/Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr 13).
ISBN 951-649-894-9
8. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  The effect of religion on fertility differentials / Fjalar Finnäs.
- Ingår i: Yearbook of population research in Finland = Väestötutkimuksen vuosikirja : 1991 / ed. Jarl Lindgren. - Hki : Väestöntutkimuslaitos, 1991, s. 28-35. - (Väestöntutkimuksen vuosikirja, ISSN 0506-3590 ; 29).

9. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Fertility in Larsmo : the effect of Laestadianism / Fjalar Finnäs.
- Ingår i: Population studies, ISSN 0032-4728, 45 (1991) 2, s. 339-351.

10. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Tvåspråkigheten : hot eller möjlighet? / Fjalar Finnäs.
- Ingår i: Kommuntidningen, ISSN 0780-7627, (1991) 2, s. 23-24.

11. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Är svenskösterbottningen välutbildad / Fjalar Finnäs.
- Ingår i: Österbotten : årsbok 1991 : språket i vardagen. - Vasa, 1991, s. 21-30. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, ISSN 0357-9956 ; nr 47 ).

12. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Språkattityder hos fullmäktigemedlemmar i Svensk-Finland / Rainer Lytz & Fjalar Finnäs. - Vasa : Åbo akademi, 1992. - 60 s. : ill. - (Forskningsrapporter / Institutet för finlandsvensk samhällforskning, ISSN 0785-6822 ; nr. 16).
ISBN 951-650-008-0
13. Finnäs, Fjalar / Institutionen för pedagogik
  Finländsk dragspelspionjär fyllde 100 / Fjalar Finnäs.
- Ingår i: Frosini-nytt (1992) 1, s. 7.

14. Finnäs, Fjalar / Institutionen för pedagogik
  Studying music education for adults : some reflections and exemplifications from a Finnish project / Fjalar Finnäs.
- Ingår i: Newsletter / utg. av European society for the cognitive science of music (1992) 2, s. 20-25. Även som: Enseignement de la musiq aux adultes : réflexions et example d'un projet Finlandais. Ingår i: Bulletin de information / ESCOM, (1992)2, s. 21-25.

15. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Formation of unions and families in Finnish Cohorts born 1938-67 / Fjalar Finnäs. - Helsinki : Statistics Finland, 1993. - 55 s. : ill. - (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 197).
ISBN 951-47-7033-1
16. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Kommunvisa befolkningsprojektioner med språklig uppdelning 1990-2020 / Fjalar Finnäs. - Vasa : Åbo Akademi, 1993. - 62 s. : ill. - (Forskningsrapporter / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr. 21).
ISBN 951-650-215-6
17. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Svenskösterbottniska högstadieelevers framtidsplaner / Fjalar Finnäs. - Vasa : Åbo Akademi, 1993. - 34 s. - (Forskningsrapporter / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr. 20).
ISBN 951-650-183-4
18. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Language shifts and migration : the Finnish longitudinal census data file as an aid to social research / Fjalar Finnäs. - Helsinki : Statistics Finland, 1994. - 37 s. - (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 209).
ISBN 951-47-8722-6
19. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Entry into consensual unions and marriages among Finnish women born between 1938 and 1967 / Fjalar Finnäs.
- Ingår i: Population studies, ISSN 0032-4728, 49 (1995) s. 57-70.

20. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Finlandssvenskarna 1993 : en statistisk översikt / Fjalar Finnäs. - Helsingfors : Svenska Finlands folkting, 1995. - 39 s. - (Finlandssvensk rapport, ISSN 0358-4542 ; nr. 29).
ISBN 952-9700-13-X
21. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Samboende och skilsmässor i Svenskfinland / Fjalar Finnäs. - Vasa : [Åbo Akademi], 1995. - 40, [2] s. : diagr., tab. - (Forskningsrapporter / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr. 28).
ISBN 951-650-556-2
22. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  The Swedish-speaking minority in Finland : a case study / Karmela Liebkind, Roger Broo and Fjalar Finnäs.
- Ingår i: Cultural minorities in Finland : an overview towards cultural policy / edited by Juha Pentikäinen, Marja Hiltunen. - Helsinki : Suomen Unesco-toimikunta, 1995, s. 48-83. - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; 66). 2. rev. ed.
ISBN 951-47-7450-7