[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Finnäs, Leif') gav 12 träffar


1. Finnäs, Leif / Institutionen för pedagogik
  A comparison between young people's privately and publicly expressed musical preferences / Leif Finnäs.
- Ingår i: Psychology of music, ISSN 0305-7356, 17 (1989) 2, s. 132-145.

2. Finnäs, Leif / Institutionen för pedagogik
  How can musical preferences be modified : a research review / Leif Finnäs.
- Ingår i: Bulletin of the council for research in music education, ISSN 0010-9894, (1989) 102, s. 1-58.

3. Finnäs, Leif / Institutionen för pedagogik
  Paul Norrback : geniet från obygden / Leif Finnäs.
- Ingår i: Frosini-nytt (1990) 1/2, s. 17-18.

4. Finnäs, Leif / Institutionen för pedagogik
  Castelfidardo : en dragspelets högborg / Leif Finnäs.
- Ingår i: Frosini-nytt 3 (1990) 3/4, s. 5-7.

5. Finnäs, Leif / Institutionen för pedagogik
  Castelfidardo : dragspelsstaden / Leif Finnäs.
- Ingår i: Hanuri, ISSN 0780-0959, (1990) 3, s. 52-53.

6. Finnäs, Leif / Institutionen för pedagogik
  Folkmusik i skolan ska både synas och höras : några funderingar och forskningsresultat / Leif Finnäs.
- Ingår i: Fiolen min, ISSN 0782-3479, (1991) 1, s. 16-21.

7. Finnäs, Leif / Pedagogiska institutionen
  Att se, höra och uppleva musik / Leif Finnäs.
- Ingår i: Folk och musik : 1993, ISSN 0789-6549, 2 (1993) s. 9-24.

8. Finnäs, Leif / Pedagogiska institutionen
  Olika musikrepresentationsformers effekt på lyssnarupplevelsen : några teoriansatser, en forskningsöversikt, och ett empiriskt bidrag rörande skolelevers reaktioner inför levande respektive mediaförmedlad musik / Michael Uljens. - Vasa : Åbo Akademi, 1993. - 144 , <53> s. - (Pedagogiska rapporter / Österbottens högskola. Pedagogiska institutionen, ISSN 1236-3618 ; 1992, 1). P. 105-144: Abreviated English version.
ISBN 951-650-212-1
9. Finnäs, Leif / Pedagogiska institutionen
  Fritt utbildningsarbete : en utvärderande lägesbeskrivning / Jari Sarja ; i medverkan av Leif Finnäs, Petri Salo, Jan Sjöberg. - Vasa : Åbo Akademi, 1994. - 150 s. : ill., diagr., tab. - (Pedagogiska rapporter / Österbottens högskola. Pedagogiska institutionen, ISSN 1236-3618 ; nr 5).
ISBN 951-650-495-7
10. Finnäs, Leif / Pedagogiska institutionen
  [Rec. av] Bruce L. Thiessen, The effects of melody/text integration on reproduction of music / Leif Finnäs.
- Ingår i: Bulletin of the council for research in music education, ISSN 0010-9894, (1995) 126, s. 82-84.

11. Finnäs, Leif / Pedagogiska institutionen
  Folkbildningsstudier i musik för vuxna / Leif Finnäs.
- Ingår i: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13. mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 1 s. NFPF = Nordisk förening för pedagogisk forskning.

12. Finnäs, Leif / Pedagogiska institutionen
  Musikalisk bildning för vuxet folk : en genomgång av tankar och rön beträffande vuxnas intresseinriktade fritidsstudier i musik, och en empirisk granskning av finländska folkbildningsinrättningars musikstudieutbud / Leif Finnäs. - Vasa : Åbo Akademi, 1995. - 136, [15] s. : tab. - (Pedagogiska rapporter / Österbottens högskola. Pedagogiska institutionen, ISSN 1236-3618 ; nr 8). Sammandrag.
ISBN 951-650-566-X