[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Forss, Mikael') gav 7 träffar


1. Forss, Mikael / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Nordisk odyssé i EG:s kölvatten / Mikael Forss.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) 1, s. 30-47.

2. Forss, Mikael / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Om nödvändigheten av en fixpunkt / Mikael Forss.
- Ingår i: Nya argus, ISSN 0027-7126, (1993) 4, s. 109-116.

3. Forss, Mikael / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Om urbaniseringens väsen / Mikael Forss.
- Ingår i: Landet som icke är? : om det moderna livets patologier och möjligheter / Mikael Forss (red.). - Vasa : Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1993, s. 119-141. - (Forskningsrapport / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr. 22).
ISBN 951-650-254-7
4. Forss, Mikael / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Volontary provision of public goods under cmplete and incomplete information / by Mikael Forss. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1994. - 118 s. Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 952-9616-39-2
5. Forss, Mikael / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Marknadsekonomin, välfärden och den kollektiva nyttighetens tids- och rumsaspekt : anteckningar från utflykter till det "otänkbara" / Mikael Forss.
- Ingår i: Nordisk samhällsgeografisk tidskrift, ISSN 0282-4329, 18 (1994) s. 49-58.

6. Forss, Mikael / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Välfärden och de kollektiva nyttigheterna / Mikael Forss.
- Ingår i: Ekonomiska samfundets tidskrift, ISSN 0013-3183, (1994) 1, s. 19-24.

7. Forss, Mikael / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Regionalpolitik och regional utblick i onådens tidevarv / Mikael Forss.
- Ingår i: Välfärdsstatens framtid och regionerna / fem nordiska inlägg om statsliga transfereringar och regional utvecklingspolitik. - Stockholm : NordREFO, 1994, s. 7-13. - (NordRefo, ISSN 0345-8326 ; 1994, 5). Även i: Nord Revy, ISSN 0802-8818, (1994) no 4, s. 7-13 (omarb. version).
ISBN 91-972290-5-9