[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Forsström, Bo') gav 11 träffar


1. Forsström, Bo / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Competitive distribution networks : the Finnish magazine paper industry in UK / Bo Forsström.
- Ingår i: Research developments in international marketing / Jan-Åke Törnroos. - Åbo : Åbo Akademi. Ekonomisk-geografiska institutionen., 1988, s. 17-39. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser A., ISSN 0358-5654 ; 269).
ISBN 951-649-505-2
2. Forsström, Bo / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Det industriella företagets geografi : en lokaliseringsteoretisk ansats / Bo Forsström.
- Ingår i: TERRA, ISSN 0040-3741, 100 (1988) 2, s. 231-234.

3. Forsström, Bo / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Industriella nätverk : en behavioral ansats för studiet av teknologisk utveckling i industriella system / Bo Forsström. - Åbo : /Åbo Akademi./ Ekonomisk-geografiska institutionen, 1988. - 35 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 258).
ISBN 951-649-434-X
UDK 65.012.26, 338, 62
4. Forsström, Bo / Ekonomisk-geografiska institutionen
  En kongressgeograf i farten : professor Gösta A. Erikssons utländska kontakter och internationella impulser / Bo Forsström.
- Ingår i: Ekonomisk geografi och internationell marknadsföring vid Åbo Akademi 1963-1988 : studia in honorem Gösta A. Eriksson / /Ed. Jan-Åke Törnroos. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1988, s. 9-14. Tabula gratulatoria Gösta A. Eriksson publikationer 1963-1988.
ISBN 951-9498-40-0
5. Forsström, Bo / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Local resource mobilization and some internationalization strategies in the context of 1992 / Heikki Eskelinen, Bo Forsström.
- Ingår i: Changing Europe and comparative research / ed. by Pekka Kosonen. - Hki : VAPK-publishing, 1992, s. 90-102. - (Suomen akatemian julkaisuja, ISSN 0358-9153 ; 1992, 5).
ISBN 951-37-0967-1
6. Forsström, Bo / Ekonomisk-geografiska institutionen
  The rocky road to Europe : a comparison of experience of SMEs in two Finnish regions / Heikki Eskelien, Bo Forsström and Timo Lautanen.
- Ingår i: Small and medium-sized firms in the internal market : strategies and regional implications / ed. by Bo Forsström. - Turku : Eurooppa-instituuti, 1992, s. 67-91. - (Eurooppa-instituutin keskusteluaiheita, ISSN 0788-964X ; 1992, 2).
ISBN 952-9581-15-7
7. Forsström, Bo / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Suomalaisen paperiteollisuuuden eurooppalaistuminen : mietteitä sisämarkkinoiden kynnykseltä / Bo Forsström.
- Ingår i: Alue ja ympäristö (1992) 1, s. 54-58.

8. Forsström, Bo / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Perinne ja uudistuminen erikoistuneen tuotantoalueen perustana : esimerkkinä Keskipohjanmaan pienveveteollisuus / Bo Forsström & Monica Nyholm.
- Ingår i: TERRA, ISSN 0040-3741, 105 (1993) 1, s. 15-22.

9. Forsström, Bo / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Småindustriföretagets resusskapande : lokala kontakter eller externa kopplingar? / Heikki Eskelinen, Timo Lautanen, Bo Forsström.
- Ingår i: Norden utfordras - internationaliseringens mange regionale ansikter : rapport fra en konference i Hilleröd 1993. - Stockholm, 1993, - (NordREFO ; 1993, 5).
ISBN 91-972290-0-8 87-89993-03-9
10. Forsström, Bo / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Tradition och förnyelse inom småbåtsindustrin i mellersta Österbotten / Bo Forsström & Monica Nyholm.
- Ingår i: Spesialiserte produksjonsområder i Norden / red: Arne Isaksen. - Uppsala, 1993, s. 55-76.
ISBN 91-506-0997-1
11. Forsström, Bo / Företagsekonomiska institutionen
  Framväxten av ett specialiserat produktionsområde : småbåtsindustriklustret i Mellersta Österbotten / Bo Forsström & Monica Nyholm.
- Ingår i: Finländska samhällsgeografiska forskningsperspektiv : en festskrift tillägnad Nils H. Winter på 60-årsdagen den 21 juni 1993 / Bo Forsstöm, Monica Nyholm, Jan-Åke Törnroos (red.). - Åbo : Åbo Akademi, 1993, s. 132-145. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 400).
ISBN 951-650-234-2