[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Häggblom, Lisen') gav 3 träffar


1. Häggblom, Lisen / Institutionen för lärarutbildning
  Projekt om elevanpassad matematikundervisning / Lisen Häggblom.
- Ingår i: Nämnaren, ISSN 0348-2723, 17 (1990) 3-4, s. 90-92.

2. Häggblom, Lisen / Institutionen för lärarutbildning
  Mathematics on the child's condition : a constructivist approach at school / Lisen Häggblom.
- Ingår i: Constructivist viewpoints for school teaching and learning in mathematics and science / Maija Ahtee, Erkki Pehkonen [editors]. - Helsinki : University of Helsinki, 1994, - (Research report / Department of Teacher Education. University of Helsinki, ISSN 0359-4203 ; 131).
ISBN 951-465-6733-1
3. Häggblom, Lisen / Institutionen för lärarutbildning
  Barns kunskaper i matematik vid skolstarten / Lisen Häggblom.
- Ingår i: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13. mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 1 s. NFPF = Nordisk förening för pedagogisk forskning.