[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Hackman, John') gav 18 träffar


1. Hackman, John / Etnologiska institutionen
  [Rec. av] Alan G. Jamieson (ed.), A people of the sea. The maritime history of the Channel Islands. London 1986 / John Hackman.
- Ingår i: Argonauta : newsletter of the Canadian Nautical research Society 5 (1988) 2-3, s. 10-12.

2. Hackman, John / Etnologiska institutionen
  Herzogin Cecilie : the life and times of a four-masted barque / by Basil Greenhill and John Hackman. - London : Conway Maritime, 1991. - 224 s.
ISBN 0-85177-556-X
3. Hackman, John / Etnologiska institutionen
  Herzogin Cecilie : en fyrmastbark och hennes värld / Basil Greenhill och John Hackman. - Borgå : Söderström, 1992. - 224 s. : ill.
ISBN 951-52-1388-6
4. Hackman, John / Etnologiska institutionen
  Purjelaivojen suurvarustaja Gustaf Erikson : talonpoikaispurjehduksesta purjelaivaosakeyhtiöön / John Hackman.
- Ingår i: Navis Fennica : Suomen merenkulun historia : osa 1: puuruuhista syvänmeren purjelaivoihin / sunnitellut ja toim. Erkki Riimala. - Porvoo : WSOY, cop. 1993 , s. 342-359.
ISBN 951-0-18912-X
5. Hackman, John / Etnologiska institutionen
  [Rec. av] Börman, Jan-Erik, Slutseglat. Den finländska sjöfartens villkor 1920-1950. Helsingfors 1987 / John Hackman.
- Ingår i: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1988) 3, s. 617-618.

6. Hackman, John / Etnologiska institutionen
  Åland som sjöhistoriskt specialområde / John Hackman.
- Ingår i: Sjöhistorisk årsskrift för Åland : 1989-90. - Mariehamn : Ålands Nautical Club, 1994, s. 97-104.
ISBN 952-90-2529-7
7. Hackman, John / Etnologiska institutionen
  Bygdesjöfart i Nagu under 1800-talet : en undersökning av partrederiorganisationen / John Hackman. - Åbo : Åbo Akademi, 1996. - [4], 168, [8] s. : ill., kart. - (Rapport / Etnologiska institutionen vid Åbo Akademi, ISSN 0782-3460 ; 4). 2. oförändr. uppl. (1. uppl. 1975).
ISBN 951-650-807-3
8. Hackman, John / Etnologiska institutionen
  Förteckning över Etnologiska institutionens frågelistor / John Hackman.
- Ingår i: ÅA etnologen : en studiehandbok / sammanställd av Nils Storå. - Åbo : Åbo Akademi, 1996, s. 29-41. - (Rapport / Etnologiska institutionen vid Åbo Akademi, ISSN 0782-3460 ; 1).
ISBN 951-650-614-3
9. Hackman, John / Etnologiska institutionen
  Herzogin Cecilie : Lebensgeschichte einer Viermastbark / Basil Greenhill ; John Hackman. - Hamburg : Edition Maritim, 1993. - 227 s. : ill.
ISBN 3-89225-269-6
10. Hackman, John / Etnologiska institutionen
  Mr. Brooks and the Australian trade / John Hackman.
- Ingår i: International journal of maritime history, ISSN 0046-7596, 6 (1994) 2, s. 198-201.

11. Hackman, John / Etnologiska institutionen
  [Rec. av] Andreas Kunz and John Armstrong (eds.), Inland navigation and economic development in nineteenth-century Europa. (Veröffentlichungen des Instituts fur Europäische geschichte Mainz. Abt. Universalgeschichte). Hrsg. von Karl Otmar Freiherr von Aretin. Beiheft 39. Mainz am Rhein : verlag Philipp von Zabern, 1995, XII+3330 pp., maps, tables, notes, select bibliography and general index. ISBN 3-8053-1730-1. / John Hackman.
- Ingår i: International journal of maritime history, ISSN 0046-7596, 8 (1996) 2,

12. Hackman, John / Etnologiska institutionen
  [Rec. av] Anne Ala-Pöllänen (ed.), De nordiska sjöfartsmuseernas 14:e samarbetsmöte i Finland. Helsinki: Maritime Museum of Finland, 1995. 49 pp, photographs, maps, illustrations, paper; ISBN 951-9075-83-6. och Riitta Blomgren and Jukka Eenilä (eds.) Nautica Fennica : The Maritime Museum of Finland Annual Report 1994. Helsinki: The Maritime Museum of Finland and The Association for Maritime History, 1995 (The Maritime Museum of Finland, Hylkysaari, FIN-00570 Helsinki, Finland) 95 pp, photographs, illustrations figures. 80FIM (+ packing & postage), paper; ISBN 951-9075-81-x / John Hackman.
- Ingår i: International journal of maritime history, ISSN 0046-7596, 6 (1996) s. 47.

13. Hackman, John / Etnologiska institutionen
  Redaren i bygdeseglationen / John Hackman.
- Ingår i: Maritima kontakter mellan Sverige och Finland : sjöhistoriskt forskarseminarium i Väddö 1-3 augusti 1993 / red.: Christoffer H. Ericsson och Kim Montin. - Åbo : Åbo Akademi, 1996, s. 12-24. - (Jungfrusund, ISSN 0784-2392 ; 4).
ISBN 951-650-764-6
14. Hackman, John / Etnologiska institutionen
  Aktuell traditionsforskning : seminarium arrangerat av Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi den 15 december 1995 / [red.: John Hackman]. - Åbo : Åbo Akademi, 1997. - [4], 105 s. : ill.
ISBN 951-650-968-1
15. Hackman, John / Etnologiska institutionen
  Gustaf Erikson ja Herzogin Cecilie / John Hackman.
- Ingår i: Uudenkaupungin merihistoriallisen yhdistyksen vuosikirja 1996/97 (1997) s. 50-59.

16. Hackman, John / Etnologiska institutionen
  Den långa vägen till redare : karriären från kajutvakt till redare i bygdeseglationen / John Hackman.
- Ingår i: Sjömannen - från livsform till yrke / Nils Storå och Kim Montin (red.). - Åbo : Åbo Akademi, 1997, s. 21-27. - (Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo akademi, ISSN 0359-2138 ; nr 20).
ISBN 952-12-0034-0
17. Hackman, John / Etnologiska institutionen
  Peasant shipowners : a study of entrepreneurship and interaction in a local community / John Hackman.
- Ingår i: Aktuell traditionsforskning : seminarium arrangerat av Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi den 15 december 1995 / [red.: John Hackman]. - Åbo : Åbo Akademi, 1997, s. 75-91.
ISBN 951-650-968-1
18. Hackman, John / Etnologiska institutionen
  [Rec. av] Historia de gentibus septentrionalibus, Romæ 1555 / Olaus Magnus : Vol. 1 / translated by Peter Fisher and Humphrey Higgens ; edited by Peter Foote, with annotation derived from the commentary by John Granlund, abridged and augmented. - London, 1996 / John Hackman.
- Ingår i: Mariner's mirror : Society for nautical research, ISSN 0025-3359, Vol 83 (1997) no 3, August s. 351-352.