[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Hannus-Gullmets, Britta') gav 2 träffar


1. Hannus-Gullmets, Britta / Institutionen för specialpedagogik
  Syntetiskt tal på dator som hjälpmedel vid läs- och skrivträning / Britta Hannus-Gullmets.
- Ingår i: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13 mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 1 s. NFPF=Nordisk förening för pedagogisk forskning.

2. Hannus-Gullmets, Britta / Institutionen för specialpedagogik
  Vasa specialpedagogiska center : ett finlandssvenskt specialpedagogiskt center under uppbyggnad / Carina Hagkvist, Britta Hannus-Gullmets, Birgit Häger-Nylund .
- Ingår i: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13 mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 1 s. NFPF = Nordisk förening för pedagogisk forskning.