[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Hansén, Sven-Erik') gav 43 träffar


1. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för pedagogik
  Folkets språk i folkets skola : studier i modersmålsämnets mål- och innehållsfrågor i den svenska folkskolan i Finland 1866-1927 / Sven-Erik Hansén . - Åbo : Åbo akademis förlag, 1988. - 343 s. : ill. Summary.
ISBN 951-9498-30-3
UDK 372.46(091), 371, 803.97, 372.880.1, 372.46, 371.214(091)
2. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för pedagogik
  Folkskolan och den finlandssvenska språkvårdsdiskussionens framväxt / Sven-Erik Hansén.
- Ingår i: Språkbruk, ISSN 0081-3818, (1988) 3, s. 4-7.

3. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för pedagogik
  Klarsynt diagnos av svenskämnets tillstånd idag : rec. av Lars-Göran Malmgren, Svenskundervisning i grundskola. Lund, 1988 / Sven-Erik Hansén.
- Ingår i: Läraren, ISSN 0356-7842, 15 (1989) 8, s. 8.

4. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för pedagogik
  Modersmålsämnet som pedagogiskt forskningsobjekt / S.-E. Hansén.
- Ingår i: Om de pedagogiska fenomenens natur / red. H. Andersson och L. Lindberg. - Umeå : Umeå universitet. Pedagogiska institutionen, 1989, s. 25-38. - (Pedagogiska rapporter, ISSN 0281-6776 ; 1989, 22).
ISBN 91-7174-390-1
5. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för pedagogik
  Modersmålet i den finlandssvenska folkskolan : språksyn och program formade i en finsk-svensk kontext / Sven-Erik Hansén.
- Ingår i: Ainedidaktiikan tutkimus ja tulevaisuus / toim. Veijo Meisalo ja Katri Sarmavuori. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1990, s. 147-166. - (Tutkimuksia, ISSN 0359-4203 ; 76).
ISBN 951-45-5320-9
UDK 372, 681.3
6. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för pedagogik
  El lenguaje del pueblo en la escuela del pueblo / Sven-Erik Hansén.
- Ingår i: Las lenguas y la educacion para la paz : Linguapax II. Colleccion seminarios N. 21. ICE/Horsori / Miguel Siguan (Coord). - Barcelona : Universidad Barcelona, 1990, s. 121-129.
ISBN 84-85840-08-9
7. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning
  Tradition och reform : urval och konstruktion av modersmålsämnets läroplanstexter från 20-tal till 80-tal / Sven-Erik Hansén. - Åbo : Åbo Akademi , 1991. - 470 s. : ill. Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 951-9498-96-6
8. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning
  Diger skrift om språkbad och dess möjligheter / S.-E. Hansén, R. Heilä-Ylikallio.
- Ingår i: Läraren, ISSN 0356-7842, (1992) 4, s. 8.

9. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning
  Introduktion : från språklig trapetskonst till språklig miljövård / Sven-Erik Hansén, Christer Laurén.
- Ingår i: Finlandssvenskans framtid : rapport från en språkvårdskonferens i Vasa den 4 och 5 maj 1992 / Sven-Erik Hansén & Christer Laurén (red.). - Vasa : Svensk-österbottniska samfundet, 1992, s. 7-12. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska samfundet, ISSN 0357-9956 ; nr 48 ).

10. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning
  Läskulturer i modersmålsundervisningens utveckling / Sven-Erik Hansén.
- Ingår i: Äidinkielen opetustiele, ISSN 0783-683X, (1992) 12, s. 41-48.

11. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning
  Modersmålet i den språkdidaktiska utvecklingen / Sven-Erik Hansén.
- Ingår i: Ett gott mål : modersmålet i skolan / redigerad av Viking Brunell, Sven-Erik Hansén och Christer Laurén. - [Esbo] : Editum, [1992], s. 112-124.
ISBN 951-553-691-X
12. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning
  Modersmålets väg in i skolan / Sven-Erik Hansén.
- Ingår i: Ett gott mål : modersmålet i skolan / redigerad av Viking Brunell, Sven-Erik Hansén och Christer Laurén. - [Esbo] : Editum, [1992], s. 50-62.
ISBN 951-553-691-X
13. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning
  Välkommen handbok om pedagogikens grunder / S.-E. Hansén.
- Ingår i: Läraren, ISSN 0356-7842, (1992) 15, s. 6.

14. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning
  Ämnesdidaktiken som tvärvetenskapligt forskningsproblem / Sven-Erik Hansén.
- Ingår i: Forskning om utbildning, ISSN 0345-3588, (1992) 1, s. 53-58. Även i: Undran inför undervisningen : essäer i didaktiska ämnen / Sven-Erik Hansén & Åke Holmström, red. Vasa : Svensk-österbottniska samfundet, [1993], s. 73-79. - (Skrifter utgivna av Svensk-österbottniska samfundet ; nr 51) (Svensk-österbottniska samfundets årsbok ; 1993).

15. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning
  En bra bok? : rec. av A-L. Leino och Jarkko Leino, Grundbok i pedagogik 1992 / Sven-Erik Hansén.
- Ingår i: Nordisk pedagogik, ISSN 0901-8050, vol. 13 (1993) 1, s. 56-58.

16. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning
  Inlärningssyn / Sven-Erik Hansén, Gunilla Myrskog.
- Ingår i: Skolans värdegrund. - Helsingfors : Förbundet Hem och skola i Finland, cop. 1993, s. 39-48.
ISBN 951-96918-0-4
17. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning
  Det longitudinella tänkandet : ett ämnesperspektiv på läroplanen / Sven-Erik Hansén.
- Ingår i: Vårt bästa arv : modersmålet i skolans läroplan / Agneta Wickman-Skult (red.). - Helsingfors : Utbildningsstyrelsen, 1994, s. 11-23. - (Utbildning i utveckling ; 3).
ISBN 951-47-9549-0
18. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning
  Läroplaner och språkkulturella särdrag / Sven-Erik Hansén.
- Ingår i: Undran inför undervisningen : essäer i didaktiska ämnen / Sven-Erik Hansén & Åke Holmström red. - Vasa : Svensk-österbottniska samfundet, 1993, s. 59-70. - (Skrifter utgivna av Svensk-österbottniska samfundet, ISSN 0357-9956 ; nr 51 ). (Svensk-österbottniska samfundets årsbok, ISSN 0357-9956 ; 1993).

19. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning
  Modersmålet i skolan samlar och separerar / Sven-Erik Hansén.
- Ingår i: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, vol. 78 (1993) nr 2, s. 233-256.

20. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning
  Modersmålet som språkfostrande ämne / Sven-Erik Hansén.
- Ingår i: Vårt bästa arv : modersmålet i skolans läroplan / Agneta Wickman-Skult (red.). - Helsingfors : Utbildningsstyrelsen, 1994, s. 24-34. - (Utbildning i utveckling ; 3).
ISBN 951-47-9549-0
21. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning
  Läroplansreform och inlärningssyn / S.-E. Hansén, G. Myrskog.
- Ingår i: Grundskolan förändras : läroplansarbetet i blickpunkten / Agneta Wickman-Skult (red.). - Helsingfors : Utbildningsstyrelsen, 1994, s. 14-22. - (Utbildning i utveckling ; 1).
ISBN 951-47-9263-7
22. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning
  [Rec. av] J. Bengtsson och T. Kroksmark, Allmänmetodik, allmändidaktik: ett bidrag till ämnesbestämning / S.-E. Hansén, G. Myrskog.
- Ingår i: Didaktisk tidskrift, ISSN 1101-7686, (1994) 4, s. 80-88.

23. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning
  Kan läroplanen beakta en minoritets speciella behov? / Sven-Erik Hansén.
- Ingår i: Språk i Norden : årskrift for Nordisk språksekretariat og språknemndene i Norden = Sprog i Norden : 1994 / red. av Ståle Löland...[et al.]. - Oslo : Novus, 1994, s. 63-75. - (Nordisk språksekretariats skrifter, ISSN 0108-8273 ; 13).
ISBN 82-7433-026-9
24. Hansén, Sven-Erik / Pedagogiska institutionen
  Hur förstärka den finlandssvenska identiteten i lärarutbildningen? / Sven-Erik Hansén.
- Ingår i: Svenska folkskolans vänners kalender 1993, ISSN 0357-1068, 107 (1993) s. 21-28.

25. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning
  Att söka och undersöka : om utbildning, undervisning och ämnesinnehåll / Sven-Erik Hansén (red.). - Vasa : Åbo Akademi, 1997. - 109, [6] s. : ill. - (Publikationer från pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi ; nr 24). Abstract: To search and to investigate.
ISBN 951-650-994-0
26. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning / Projekt
  The curricular content and structure / Sven-Erik Hansén.
- Ingår i: Initiation of a teacher education project in Tanzania (TEPT) / Lars-Erik Malmberg (ed.). - Vasa : Åbo Akademi University, 1996, s. 13-20. - (Publications from the Faculty of Education / Åbo Akademi University ; 1). Sammandrag.
ISBN 951-650-699-2
27. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning / Projekt
  The educational system of Tanzania / S.-E. Hansén, L- Malmberg.
- Ingår i: Initiation of a teacher education project in Tanzania (TEPT) / Lars-Erik Malmberg (ed.). - Vasa : Åbo Akademi University, 1996, s. 21-30. - (Publications from the Faculty of Education / Åbo Akademi University ; 1). Sammandrag.
ISBN 951-650-699-2
28. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning
  Finlandssvenska : handledning till undvikande av provinsialismer i tal och skrift / Bergroth, Hugo. - [Helsingfors] : Schildt, 1992. - X, 366, [3] s. Faksimilupplaga av 2. rev. och tillökade uppl., 1928. Redaktörer: S-E. Hansén, Ch. Laurén.
ISBN 951-50-0552-3
29. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning
  .
- Ingår i: Finlandssvenskans framtid : rapport från en språkvårdskonferens i Vasa den 4 och 5 maj 1992 / Sven-Erik Hansén & Christer Laurén, red. - Vasa : Svensk-österbottniska samfundet, 1992, - (Skrifter utgivna av Svensk-österbottniska samfundet ; 48). Pärmens undertitel: Rapport från en språkvårdskonferens.

30. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning
  [Introduktion] Från språklig trapetskonst till språklig miljövård / Sven-Erik Hansén, Christer Laurén.
- Ingår i: Finlandssvenskans framtid : rapport från en språkvårdskonferens i Vasa den 4 och 5 maj 1992 / Sven-Erik Hansén & Christer Laurén, red.. - Vasa : Svensk-österbottniska samfundet, 1992, s. 7-12. - (Skrifter utgivna av Svensk-österbottniska samfundet ; 48). Pärmens undertitel: Rapport från en språkvårdskonferens.

31. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning / Projekt
  Future scenarios / Sven-Erik Hansén.
- Ingår i: Initiation of a teacher education project in Tanzania (TEPT) / Lars-Erik Malmberg (ed.). - Vasa : Åbo Akademi University, 1996, s. 43-50. - (Publications from the Faculty of Education / Åbo Akademi University ; 1). Sammandrag.
ISBN 951-650-699-2
32. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning
  Ett gott mål : modersmålet i skolan / redigerad av Viking Brunell, Sven-Erik Hansén och Christer Laurén. - [Esbo] : Editum, [1992]. - 278 s. : ill.
ISBN 951-553-691-X
33. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning
  Jag lär så länge jag (har e)lever / Sven-Erik Hansén, Gunilla Eklund-Myrskog.
- Ingår i: Lärandet som livshållning : det livslånga lärandet i ett finlandssvenskt perspektiv / Samuel Lindgrén och Jan Sjöberg (red.). - Helsingfors : Utbildningsstyrelsen, 1997, s. 105-122.
ISBN 952-13-0134-1
34. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning / Projekt
  "Jag är proffs på det här" : om lärarens arbete under en tid av förändring / Sven-Erik Hansén. - Vasa : Åbo Akademi, 1997. - 151, [9] s. : ill. - (Rapporter från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi ; nr 16). Abstract: "I am a professional" : about teacher's work during a period of change.
ISBN 952-12-0025-1
35. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning
  K.J. Hagfors och "planmässigheten" : tolkning av ett undervisningsmetodiskt program / Sven-Erik Hansén.
- Ingår i: Skolhistoriskt arkiv : uppsatser och urkunder : 23 / utg. av Svenska skolhistoriska föreningen i Finland. - Ekenäs : Ekenäs tryckeri, 1995, s. 64-125.

36. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning / Projekt
  Life-long learning in in-service teacher education : the Finnish case / Hansén, S-E., Rosengren, Ch. & Stolpe, S.
- Ingår i: Life-long learning in European teacher-education / Theodor Sander & José M. Vez (editors). - Osnabrück : COMPARE-TE European Network, 1996, s. 104-117. - (European yearbook of comparative studies in teacher-education ; 1996).
ISBN 84-922127-0-5
37. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning / Projekt
  Lärarutbildning och lärararbete i postmodern tid / Sven-Erik Hansén.
- Ingår i: Kasvatus, ISSN 0022-927X, 28 (1997) 1, s. 13-23. En variant av artikeln ingår även i: Att söka och undersöka : om utbildning, undervisning och ämnesinnehåll / Sven-Erik Hansén (red.). - Vasa : Åbo Akademi, 1997. - (Publikationer från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi ; nr 24) ISBN 951-650-994-0.

38. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning / Projekt
  Lärarutbildningen i fokus : gamla krav och nya möjligheter / Sven-Erik Hansén.
- Ingår i: Möjligheternas skola : skolans utveckling i en ny verksamhetskultur / debattskrift sammanställd av Lilly Hollstén och Margareta Nygård. - Helsingfors : Finlands svenska lärarförbund, 1997, s. 24-31.
ISBN 952-90-8769-1
39. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning / Projekt
  Preparing student teachers for curriculum-making / Sven-Erik Hansén.
- Ingår i: Journal of curriculum studies, ISSN 0022-0272, 30 (1998) 2, s. 165-179.

40. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning / Projekt
  Research on teachers and teacher education in Scandinavia : a retrospective review / Trygve Bergen ... [et al.].
- Ingår i: Scandinavian journal of educational research, ISSN 0031-3831, vol. 41 (1997) 3-4, s. 433-458.

41. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning / Projekt
  Teacher education in Finland : description and analysis / Sven-Erik Hansén.
- Ingår i: Teacher-education in Europe : evaluation and perspectives / [ed. by Theodor Sander ... et al.]. - [Umeå] : [Umeå universitet], 1996, s. 101-126. 2., rev. and expanded ed. National reports prepared for a European Evaluation Conference under the SIGMA Pilot Project of the European Commission, held at the Universität Osnabrück, Germany June 23 and 24, 1995. Rapporten har även publ. på franska: La formation des enseignants en Europe : evaluation et perspectives. Rapports nationaux préparés pour une Conférence Européenne à l'Universität, Osnabrück, Allemagne, les 23-24. Juin 1995.
ISBN 91-7191-246-0
42. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning
  .
- Ingår i: Undran inför undervisningen : essäer i didaktiska ämnen / Sven-Erik Hansén & Åke Holmström, red. - Vasa : Svensk-österbottniska samfundet, [1993], - (Skrifter utgivna av Svensk-österbottniska samfundet ; 51). (Svensk-österbottniska samfundets årsbok ; 1993).

43. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för lärarutbildning
  Word and world in mother tongue teaching in Finland / Sven-Erik Hansén.
- Ingår i: Language, culture and curriculum, ISSN 0790-8318, 4 (1991) 2, s. 107-117.