[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Hedman, Fride') gav 16 träffar


1. Hedman, Fride / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Eric Berne ja transaktioanalyysi / Fride Hedman.
- Ingår i: Kasvun vuodet : Ryhmätyö r.y. 30 vuotta / toim. Seija Aalto...et al.. - Hki : Ryhmätyö, 1988, s. 179-184.
ISBN 951-99980-4-7
UDK 364, 316, 36.058.97, 615.851.6, 316.45
2. Hedman, Fride / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Himmelsfisken och det nya vinet : exegetiska och mänskliga problem belysta av terapins språk / Fride Hedman.
- Ingår i: Sielunhoidon aikakauskirja, ISSN 0785-4878, 2 (1989) s. 51-76.

3. Hedman, Fride / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Människosyner och vårdmodeller : en studie i terapi och själavård / av Fride Hedman. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1989. - 275 s. : ill.
ISBN 951-9498-55-9
UDK 25, 615.8, 615.851
4. Hedman, Fride / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Kampen på tröskeln till vuxenlivet / Fride Hedman.
- Ingår i: Jäsenlehti - Suomen kirkon pappisliitto, ISSN 0783-0122, (1990) 1, s. 28-29.

5. Hedman, Fride / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Befrielse och två slags sändning / Fride Hedman.
- Ingår i: Jäsenlehti - Suomen kirkon pappisliitto, ISSN 0783-0122, (1990) 2, s. 36-37.

6. Hedman, Fride / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Väntan på att hjälpen skall komma inifrån samtidigt som den kommer utifrån / Fride Hedman.
- Ingår i: Jäsenlehti - Suomen kirkon pappisliitto, ISSN 0783-0122, (1990) 3, s. 22-23.

7. Hedman, Fride / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Anden raserar våra murar och bygger gemenskap / Fride Hedman.
- Ingår i: Jäsenlehti - Suomen kirkon pappisliitto, ISSN 0783-0122, (1990) 3, s. 24-26.

8. Hedman, Fride / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  I relationerna och gärningarna blir vår osynliga själ synlig och där förverkligas vår tro / Fride Hedman.
- Ingår i: Jäsenlehti - Suomen kirkon pappisliitto, ISSN 0783-0122, (1990) 4, s. 28-29.

9. Hedman, Fride / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Frihet till helande intimitet / Fride Hedman.
- Ingår i: Jäsenlehti - Suomen kirkon pappisliitto, ISSN 0783-0122, (1990) 5, s. 22-23.

10. Hedman, Fride / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Ditt framtidsscenario kommer att avfärga sig på 1991 / Fride Hedman.
- Ingår i: Jäsenlehti - Suomen kirkon pappisliitto, ISSN 0783-0122, (1990) 6, s. 36-37.

11. Hedman, Fride / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  1. sönd. i. adv. Lk 4:16-22 : förväntan och uppfyllelse / Fride Hedman.
- Ingår i: Jäsenlehti - Suomen kirkon pappisliitto, ISSN 0783-0122, (1991) 6, s. 30-31.

12. Hedman, Fride / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  14. sönd. e. tref. Joh. 5:1-14 : helande kontra konserverande / Fride Hedman.
- Ingår i: Jäsenlehti - Suomen kirkon pappisliitto, ISSN 0783-0122, (1991) 4, s. 30-31.

13. Hedman, Fride / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  19. sönd. e. tref. Joh. 9:24-38 : helandet finns mitt ibland oss - suveränt i förhållandet till institutioner / Fride Hedman.
- Ingår i: Jäsenlehti - Suomen kirkon pappisliitto, ISSN 0783-0122, (1991) 5, s. 29-30.

14. Hedman, Fride / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  4. sönd. e. påsk. John 17:11-17 : att leva så att man samtidigt tillhör och står utanför / Fride Hedman.
- Ingår i: Jäsenlehti - Suomen kirkon pappisliitto, ISSN 0783-0122, (1991) 2, s. 36-37.

15. Hedman, Fride / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  4. sönd. e. tref. Joh. 8:1-11 : barmhärtighetens seger över rätttrogenheten / Fride Hedman.
- Ingår i: Jäsenlehti - Suomen kirkon pappisliitto, ISSN 0783-0122, (1991) 3, s. 46-47.

16. Hedman, Fride / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Själavård som therapeia och målinriktad tjänst / Fride Hedman.
- Ingår i: Kyrkligt liv i Finland / red. Gustav Björkstrand.... - Hfors : Församlingsförbundet, 1993, s. 171-196.
ISBN 951-550-448-1