[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Heilä-Ylikallio, Ria') gav 8 träffar


1. Heilä-Ylikallio, Ria / Institutionen för lärarutbildning
  Diger skrift om språkbad och dess möjligheter / S.-E. Hansén, R. Heilä-Ylikallio.
- Ingår i: Läraren, ISSN 0356-7842, (1992) 4, s. 8.

2. Heilä-Ylikallio, Ria / Institutionen för lärarutbildning
  Pienten lasten lukuleikit : näkemyksiä pienten lasten lukemaan opettamisesta / Karvonen, Pirkko, Heilä-Ylikallio, Ria.
- Ingår i: Suomalaista varhaiskasvatustutkimusta : tutkittua ja tärkeäksi havaittua varhaiskasvatuksessa / toim. Mikko Ojala. - Helsinki : Lastensuojelun keskusliitto, 1993, s. 239-246. - (Julkaisu / Lastensuojelun keskusliitto, ISSN 0358-5557 ; 91).
ISBN 951-9423-97-4
3. Heilä-Ylikallio, Ria / Institutionen för lärarutbildning
  Children's drawings about reading / Ria Heilä-Ylikallio and Claes-Göran Wenestam.
- Ingår i: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13. mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 1 s. NFPF = Nordisk förening för pedagogisk forskning.

4. Heilä-Ylikallio, Ria / Institutionen för lärarutbildning
  Vad kan vi lära oss av förskolebarns tankar om hur man gör när man läser? / Ria Heilä-Ylikallio.
- Ingår i: Från joller till läsning och skrivning / Boel De Geer ... [et al.] ; Ragnhild Söderbergh, red.. - Malmö : Gleerups, 1997, s. 224-237.
ISBN 91-40-62265-7
5. Heilä-Ylikallio, Ria / Institutionen för lärarutbildning
  Storyline och drama som analysredskap vid arbete med Yvonne Hoffmans bok De fyra portarna : en didaktisk handledning / Ria Heilä-Ylikallio & Anna-Lena Østern. - Vasa : Åbo Akademi, 1997. - 34, [31] s. : ill. - (Studie- och undervisningsmaterial från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Aka demi ; 14).
ISBN 951-650-976-2
6. Heilä-Ylikallio, Ria / Institutionen för lärarutbildning
  Storyline och drama som analysredskap vid arbete med Yvonne Hoffmans bok Kniven och ringen : en didaktisk handledning / Anna-Lena Østern och Ria Heilä-Yläkallio. - Vasa : Åbo Akademi, 1997. - 39, 9 s. - (Studie- och undervisningsmaterial från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Aka demi, ISSN 1236-0880 ; 19).
ISBN 952-12-0103-7
7. Heilä-Ylikallio, Ria / Institutionen för lärarutbildning
  The Nordic "starting school" project / Ria Heilä-Ylikallio.
- Ingår i: Skolan i Norden, ISSN 0109-8985, (1997) 1, s. 20-22. Pärmtitel: Nordic school. Numret har dansk titel: Skolen i Norden. Utg. av Nordiska Ministerrådet, Sekretariatet för nordiskt kulturellt samarbete.

8. Heilä-Ylikallio, Ria / Institutionen för lärarutbildning
  Vad berättar barntexter? : mönster i texter skrivna av barn i åldern sex och åtta år / Ria Heilä-Ylikallio. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1997. - 187 s. : ill. Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 952-9616-91-0