[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Helander, Voitto') gav 31 träffar


1. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Pohjoismaiden poliittiset järjestelmät / Voitto Helander. - /Turku/ : Turun yliopisto, 1988. - 316 s : ill. - (Valtio-opillisia tutkimuksia / Turun yliopsto, ISSN 0356-9799 ; n:o 44).
ISBN 951-880-083-9
2. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Suuri valiokunta valinkauhassa / Voitto Helander.
- Ingår i: Politiikka, ISSN 0032-3365, (1988) 4, s. 356-364.

3. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Aktiiviset ja passiiviset äänestäjät / Voitto Helander.
- Ingår i: Politiikka, ISSN 0032-3365, (1989) 1, s. 9-22.

4. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Kunnallishallinto Pohjoismaissa / Voitto Helander.
- Ingår i: Kunnallishallinto ja -vaalit Pohjoismaissa / Lasse Oulasvirta (toim.). - Tampere : Tampereen yliopisto, 1989, s. 23-73. - (Julkaisusarja/Tampereen yliopisto, kunnallistieteen laitos, ISSN 0782-1972 ; 1989, 4).

5. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Professionellt inflytande och professionell styrning / Voitto Helander.
- Ingår i: Den mångtydiga styrningen / Stefan Sjöblom & Krister Ståhlberg (red.). - Åbo : Åbo akademis förlag, 1989, s. 107-129.
ISBN 951-9498-50-8
UDK 351/354, 342
6. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  A stable democracy / Voitto Helander.
- Ingår i: Business in Finland 1989, ISSN 0785-5540, (1989) s. 12-17.

7. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Lepäämäänjättämismekanismi : tutkimus VJ 66.7(pykälän) käytöstä itsenäisyyden aikana / Voitto Helander. - Turku : Turun yliopisto, 1990. - 147 s. : ill. - (Valtio-opillisia tutkimuksia, ISSN 0356-9799 ; n:o 45).
ISBN 951-880-493-1
8. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Från minoritetsskydd till minoritetsvälde? / Voitto Helander.
- Ingår i: Festskrift till Dag Anckar : 50 år den 12 februari 1990 / red. Lauri Karvonen, Krister Ståhlberg. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990, s. 34-55.
ISBN 951-9498-59-1
UDK 32
9. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Det kommunala ledarskapet i förändring / Voitto Helander.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) 8, s. 502-509.

10. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Professionalism som ett perspektiv på frikommunförsöket / Voitto Helander.
- Ingår i: Frikommuner ur teoretiska perspektiv / Krister Ståhlberg (red.). - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för jämförande nordisk politik och förvaltning, 1990, s. 109-126. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 321).
ISBN 951-649-805-1
UDK 352, 352
11. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Euroopan poliittiset järjestelmät / Voitto Helander. - Helsinki : VAPK-kustannus, 1991. - 236 s.
ISBN 951-37-0595-1
12. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  The interpellation procedure in the Nordic countries / V. Helander.
- Ingår i: The political life in institutions : scripta in honorem professoris Jaakko Nousiainen sexagesimum annum complementis / ed. by Matti Wiberg. - Hki : Valtiotieteellinen yhdistys, 1991, s. 161-188. - (Books from the Finnish political association, ISSN 0785-1928 ; 14).
ISBN 951-96131-5-3
13. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Judicial protection of human rights at the national level : report on the Scandinavian laws / Jacob W. F. Sundberg.
- Ingår i: Judicial protection of human rights at the national and international level : vol. 1 / Carpi, Orlandi (eds.). - Milano, 1991, s. 227-273.

14. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Local employees unions and the labor market in Finland and Scandinavia / V. Helander.
- Ingår i: Local and regional bureaucracies in Western Europe / R. Balme and V. Hoffman-Martinot (eds.). - Bordeaux, 1991, - (Les charierers du CERVL. Series actes de colloques ; n:o 2).

15. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Parlamentarinen kontrolli Pohjoismaissa / V. Helander.
- Ingår i: Politiikka, ISSN 0032-3365, 33 (1991) s. 50-64.

16. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Reunahuomautuksia lepämäänjättämissännöstökeskusteluun / V. Helander.
- Ingår i: Politiikka, ISSN 0032-3365, 33 (1991) s. 226-230.

17. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Finland in the wake of European change / Voitto Helander.
- Ingår i: Towards greater Europe? : an continent without an iron curtain / ed. by Colin Crouch and David Marquand. - Oxford : Blackwell, 1992, s. 118-129.
ISBN 0-631-18551-8
18. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Local employees and labour market in Finland and Scandinavia / Voitto Helander.
- Ingår i: Les cahiers du Cervl : serie actes de colloques (1992) 2, s. 45-63. Local and regional bureaucracies in Western Europe / ed. by Richard Balme, Vincent Hoffman-Martinot.

19. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Ovatko massat syrjäytyneet suomalaisesta politiikasta / Voitto Helander.
- Ingår i: Tiedepolitiikka (1992) 4, s. 11-16.

20. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Politiikka ja päätöksenteko / Voitto Helander.
- Ingår i: Hyödyn ja vahingon arviointi vesitaloudessa / toim.: Helena Äijö, Lea Siivola, Pertti Vakkilainen. - Espoo : Teknillinen korkeakoulu, 1992, s. 127-136. - (Teknillinen korkeakoulu. Rakennus- ja maanmittaustekniikan osasto, ISSN 1235-5933 ; 1992, 1).
ISBN 951-22-1072-X
21. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Professionerna i professionsforskningen / av Voitto Helander.
- Ingår i: Professioner, politik och förvaltning / Claus Stolpe & Krister Ståhlberg (red.) . - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för jämförande nordisk och förvaltning, 1992, s. 3-26. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 364).
ISBN 951-650-062-5
22. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Professionerna som halvoffentliga aktörer / av Voitto Helander.
- Ingår i: Professioner, politik och förvaltning / Claus Stolpe & Krister Ståhlberg (red.) . - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för jämförande nordisk politik och förvaltning, 1992, s. 160-177. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 364).
ISBN 951-650-062-5
23. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Suomen työmarkkinamallin muutos / Voitto Helander.
- Ingår i: Työelämän tutkimus, ISSN 0788-091X, 3 (1992) 4, s. 32-34.

24. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Ehdokkaat - ja heidän eväänsä : Turun eteläisen vaalipiirin ehdokkaat vuoden 1995 eduskuntavaaleissa / Voitto Helander.
- Ingår i: Kansalaisesta aktiiviksi, aktiivista edustajaksi : tutkimus vuoden 1995 eduskuntavaaleista ja niiden ehdokasasetteluista / Voitto Helander, Soile Kuitunen, Lauri Paltemaa (toim.). - Turku : Turun yliopisto, 1997, s. 142-165. - (Valtio-opillisia tutkimuksia, ISSN 0356-9799 ; 51).
ISBN 951-29-0914-6
25. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Festskrift till Krister Ståhlberg : 50 år den 31 maj 1997 / utg. av Voitto Helander och Siv Sandberg. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1997. - 380, [10] s. : ill.
ISBN 952-9616-77-5
26. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Finland / Voitto Helander.
- Ingår i: Passages to power : legislative recruitment in advanced democracies / edited by Pippa Norris. - Cambridge : Cambridge University Press, 1997,
ISBN 0-521-59099-X
27. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Johdanto / Voitto Helander ja Soile Kuitunen.
- Ingår i: Kansalaisesta aktiiviksi, aktiivista edustajaksi : tutkimus vuoden 1995 eduskuntavaaleista ja niiden ehdokasasetteluista / Voitto Helander, Soile Kuitunen, Lauri Paltemaa (toim.). - Turku : Turun yliopisto, 1997, s. 7-27. - (Valtio-opillisia tutkimuksia, ISSN 0356-9799 ; 51).
ISBN 951-29-0914-6
28. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Kansalaisesta aktiiviksi, aktiivista edustajaksi : tutkimus vuoden 1995 eduskuntavaaleista ja niiden ehdokasasetteluista / Voitto Helander, Soile Kuitunen, Lauri Paltemaa (toim.). - Turku : Turun yliopisto, 1997. - 179 s. : diagr. - (Valtio-opillisia tutkimuksia, ISSN 0356-9799 ; 51).
ISBN 951-29-0914-6
29. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Kunnat ja kolmas sektori - suomalainen malli? / Voitto Helander.
- Ingår i: Kunnallistieteellinen aikakauskirja, ISSN 0356-3669, 25 (1997) 4, s. 315-322. Abstract: Municipalities and the third sector - the Finnish model.

30. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Legislative resolutions in the Finnish eduskunta / Voitto Helander.
- Ingår i: Inblickar i nordisk parlamentarism / Guy-Erik Isaksson (red.). - Åbo : [Åbo Akademi], 1997, s. 1-21. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 470).
ISBN 951-650-943-6
31. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Under byråkraternas allsmäktiga beskydd : maktstrukturen inom beslutsberedningen i Finland / Voitto Helander.
- Ingår i: Festskrift till Krister Ståhlberg : 50 år den 31 maj 1997 / utg. av Voitto Helander och Siv Sandberg. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1997, s. 241-258.
ISBN 952-9616-77-5