[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Herberts, Kjell') gav 14 träffar


1. Herberts, Kjell / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  "Detta svenskatalande bättre folk..." : en dokumenterande innehållsanalys av språkdebatter i finsk huvudstadspress under åren 1984-1988 / Kjell Herberts. - Vasa : Åbo akademi, 1988. - 157 s. : ill. - (Forskningsrapporter, ISSN 0785-6822 ; nr 7).
ISBN 951-649-485-4
UDK 803.979:07(480.1), 323.1, 316, 07
2. Herberts, Kjell / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Climat et debat linguistiques aujourd'hui / Kjell Herberts.
- Ingår i: Cahiers de linguistique sociale, ISSN 0758-4156, 2 (1989) 15, s. 73-78.

3. Herberts, Kjell / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Skönlitteraturen som samhällsspegel / Kjell Herberts.
- Ingår i: Språk, kultur, fostran : rapport från Kasvatustieteen päivät - Pedagogiska vetenskapsdagar 24-25.11.1989 i Vasa / Red.: Håkan Andersson, Anna-Lena Östern. - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1990, s. 87-97. - (Dokumentation från pedagogiska fakulteten, ISSN 0358-3376 ; 43).
ISBN 951-649-779-9
UDK 37, 800/801
4. Herberts, Kjell / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Befolkning och språkval i den tvåspråkiga staden Vasa / Kjell Herberts.
- Ingår i: Flerspråkighet i och utanför Norden : föredrag från den sjätte nordiska tvåspråkighetskonferensen 4-6.6.1990, Vasa, Finland / red. Kjell Herberts & Christer Laurén. - /Vasa/ : Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1991, s. 3-7. - (Forskningsrapporter/Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr 13).
ISBN 951-649-894-9
5. Herberts, Kjell / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Finlands svenskar : en missförstådd minoritet? / Kjell Herberts.
- Ingår i: Nationella identiteter i Norden - ett fullbordat projekt? : sjutton nordiska undersökningar / red. av Anders Linde-Laursen och Jan Olof Nilsson. - Stockholm : Nordiska rådet, 1991, s. 239-256. - (Nord ; 1991, 26).
ISBN 91-88112-15-2
6. Herberts, Kjell / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Föreningar, språk och idealism / Kjell Herberts.
- Ingår i: Österbotten : årsbok 1991 : språket i vardagen. - Vasa, 1991, s. 31-38. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, ISSN 0357-9956 ; nr 47 ).

7. Herberts, Kjell / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Språkstatistiken skall inte övertolkas / Kjell Herberts.
- Ingår i: Finlands kommunaltidskrift, ISSN 0355-6093, (1991) 10, s. 30-31.

8. Herberts, Kjell / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Tolv tvåspråkiga familjer / av Kjell Herberts. - Vasa : Åbo akademi. Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1991. - 69 s. : ill. - (Forskningsrapporter, ISSN 0785-6822 ; 15).
ISBN 951-649-962-7
9. Herberts, Kjell / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Tvång eller privilegium? : debatten om obligatorisk svenska i den finska grundskolan / Kjell Herberts och Ann-Sofi Landgärds. - Vasa : Åbo akademi, 1992 . - 75 s. - (Forskningrapporter / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr. 17).
ISBN 951-650-022-6
10. Herberts, Kjell / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Är kvevlaxbon frommare än andra? / Kjell Herberts.
- Ingår i: Kvevlax kyrka 300 år : festskrift / Sven-Erik Klinkman. - /Kvevlax/ : Kvevlax ev. luth. församling, 1992, s. 85-89.
ISBN 952-90-3968-9
11. Herberts, Kjell / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Les forces centrípetes i centrífugues que afecten la política lingüística a Escandinàvia / Kjell Herberts, Christer Laurén.
- Ingår i: Revista de llengua i dret, ISSN 0212-5056, 21 (1994)

12. Herberts, Kjell / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Mara eller Lillan? : presidentvalets språkpolitiska dimension i finsk dagspress, 17.1-6.2.1994 / Kjell Herberts. - [Vasa] : Åbo akademi, 1994. - 104 s. : ill., kart., tab. - (Forskningrapporter / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr. 25). Yhteenveto.
ISBN 951-650-416-7
13. Herberts, Kjell / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  The case of the Swedish-speaking finns / Håkan Andersson and Kjell Herberts.
- Ingår i: International review of education = Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft = Revue internationale de pédagogie, ISSN 0020-8566, Vol. 42 (1996) No. 4, s. 384-388.

14. Herberts, Kjell / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Finlandssvenskarna i det europeiska folkhavet / Kjell Herberts. - Helsingfors : Svenska Finlands folkting, 1995. - 52 s. - (Finlandssvensk rapport, ISSN 0358-4542 ; nr 31).
ISBN 952-9700-15-6